prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc.

Jiří Wiedermann patří k první generaci českých československých informatiků. Jeho profesionální zájem se týká návrhu a analýzy algoritmů, algoritmických systémů, umělé inteligence, umělého života, kognitivních systémů, výpočetní teorie složitosti, datových struktur, distribuovaných výpočtů, vtělené robotiky, informačních technologií, inteligentních systémů, strojového učení, nestandardních výpočetních modelů (amorfní systémy, molekulární výpočty, nano-výpočty, super-turingovské výpočty), výpočetních sítí, neurovýpočtů,  paralelních výpočtů, vyčíslitelnosti, filozofických aspektů informatiky, atp. V poslední době se věnuje budování teoretických základů umělé inteligence, zejména algoritmům a modelům inspirovaným vyššími kognitivními funkcemi jako je vědomí anebo porozumění. V oblasti svého odborného zájmu publikoval dvě monografie a více než 150 článku v odborných časopisech a konferenčních sbornících. Některé z jeho výsledků se dostaly do monografií a učebnic z oblasti informatiky.  Svými zvanými přednáškami, publikacemi a aktivitami při organizování významných evropských i domácích konferencí (např. ICALP, MFCS, SOFSEM) přispěl k rozvoji informatiky na národní i mezinárodní úrovni.

V letech 1997-2002 zastával funkci vice-presidenta Evropské asociace pro teoretickou informatiku (EATCS), v období 1997-2010 byl členem Rady ředitelů Evropského konsorcia pro informatiku a matematiku (ERCIM).  Mezi r. 2000 až 2012 byl ředitelem Ústavu informatiky AV ČR. Od r. 2011 je předsedou Komise AV ČR pro udělování vědecké hodnosti DSc v oboru informatiky a kybernetiky. Je jedním ze zakládajících členů Centra Karla Čapka pro hodnoty ve vědě a technice (založeno v r. 2018).

Profesor Wiedermann je členem Učené společnosti České republiky (od r. 2003) a Academia Europaea (od. 2006). Více viz na webové stránce www.cs.cas.cz/wieder.

telefon:
+420 266 053 520
e-mail:
jiri.wiedermann@cs.cas.cz