prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.

Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. (* 1963) je absolventem FF UK Praha (1986), v letech 1986-2000 působil jako historik a správce numismatické sbírky ve Východočeském museu v Pardubicích, v letech 2000-2006 jako vedoucí historického oddělení Fakulty filosofické University Pardubice, dále 2006-2007 jako proděkan pro vědu a výzkum a 2007-2015 jako děkan této fakulty. V letech 2015-2020 působil ve vedení Univerzity Pardubice jako prorektor pro rozvoj a pro vědu a tvůrčí činnost. Habilitační řízení v oboru historické vědy úspěšně absolvoval na FF UK Praha (1999), profesorské řízení na Univerzitě Palackého v Olomouci (2004). Dlouhodobě působí jako člen významných oborových grémií: Sdružení historiků ČR (člen výboru od 1992 a předseda v letech 2005-2011), Český národní komitété historiků (člen od 2002, předseda od 2011), Collegium Carolinum Mnichov (od 2011), Comenius Academic Club New York (od 2012), Učená společnost České republiky (od 2011). Řadu let působil v hodnotících komisích GA ČR  (2002-2014), jako předseda evaluační komise pro III. vědní oblast v rámci cyklického hodnocení ústavů AV ČR (2010-2011); od roku 2014 stojí v čele oborového panelu RVVI pro hodnocení výsledků vědy a výzkumu v humanitních vědách (dle M13+ i M17+). Jeho vědecký výzkum je zaměřen na české a evropské dějiny pozdního středověku a raného novověku, hospodářské dějiny a dějiny peněžního oběhu. V rámci svého vědeckého výzkumu spolupracuje s významnými zahraničními institucemi v Evropě i v USA, což se odráží i v jeho bohatých vědeckých zahraničních publikačních aktivitách.

telefon:
+420 725 966 857
e-mail:
Petr.Vorel@upce.cz