prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.

Absolvoval s vyznamenáním Univerzitu Karlovu obory právo, translatologie a sinologie a orientalistika. Studoval na École Normale Supérieure v Paříži, na Pekingské univerzitě v Číně a na University of Virginia v USA. V roce 2001 získal titul doktor věd (DrSc.) v oboru obchodní právo a finanční právo, v roce 2003 jmenován docentem a v roce 2006 profesorem pro obor evropské právo. Je proděkanem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a vedoucím její katedry evropského práva. Od roku 2007 je členem Grémia AV ČR pro vědecký titul doktor věd (DSc.). V roce 2011 založil první anglicky vydávaný právnický vědecký časopis v ČR The Lawyer Quarterly. Hostující profesor nebo vědecký pracovník na řadě evropských univerzit (Francie, Rakousko, Španělsko), dále na univerzitách v Austrálii, Číně, Japonsku, Jižní Koreji, Novém Zélandu a v USA (Arizona, Boston, Chicago, Minnesota, Miami, New York, Seattle). Nositel Rakouského čestného kříže za vědu a umění (Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst). Za svoje vědecké dílo získal řadu ocenění, mimo jiné od rektora Univerzity Karlovy Cenu Bedřicha Hrozného nebo stříbrnou medaili Univerzity Karlovy. Předseda Ústavního soudu ČR mu udělil stříbrnou medaili Antonína rytíře Randy. Od předsedkyně Akademie věd ČR obdržel čestnou oborovou medaili Karla Engliše. Získal Cenu Josefa Hlávky za vědecké dílo roku 2022 a v roce 2024 byl oceněn zlatou Svatovojtěšskou medailí Arcibiskupa pražského.

telefon:
+420 221 005 262
e-mail:
tomasekm@prf.cuni.cz