prof. Ing. Michal Hocek, CSc.

Michal Hocek je vedoucím výzkumné skupiny na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR , profesorem organické chemie na Přírodovědecké fakuktě UK a vedoucím Společné laboratoře bioorganické a medicinální chemie nukleových kyselin ÚOCHB a PřF UK. Je školitelem mnoha Ph.D. studentů (33 úspěšných absolventů Ph.D. a v současnosti 20 doktorandů) a řady postdoktorských stážistů celkem z více než 15 zemí světa.

Vědecká skupina Prof. Hocka se zabývá bioorganickou a medicinální chemií nukleových kyselin a jejich složek. V oblasti medicinální chemie vyvíjí nové nukleosidy a nukleotidy s cytostatickou a protivirovou aktivitou a studuje jejich mechanismus účinku. V bioorganické chemii vyvíji syntézy nových značených a modifikovaných nukleotidů a zkoumá enzymové metody syntézy modifikovaných nukleových kyselin a jejich aplikace v diagnostice a chemické biologii. Vice informací: http://hocekgroup.uochb.cas.cz/

Je autorem 256 publikací, které byly citovány >5000× (bez autocitací), spoluautorem několika patentů a jeho h-index dosahuje hodnoty 45. Je nositelem ceny Praemium Academiae z roku 2015, Premie O. Wichterleho (2004) a Ceny R. Lukeše (2019), a řádným členem Učené společnosti ČR a Fellow of Chemistry-Europe. 

telefon:
+420 220 183 324
e-mail:
michal.hocek@uochb.cas.cz