doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc.Petr Hadrava v letech 1969–1974 vystudoval teoretickou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Od roku 1975 pracoval ve Stelárním oddělení Astronomického ústavu Akademie věd v Ondřejově, od roku 2004 v pražské části Astronomického ústavu, kde působí dodnes. V roce 1980 obhájil kandidátskou disertační práci a v roce 2001 získal titul DrSc. v oboru stelární astrofyziky. V roce 2004 se habilitoval v oboru relativistické astrofyziky na MFF UK, kde externě přednáší. Vedl několik diplomových a disertačních prací na MFF UK, PřF MU a na univerzitě v Trondheimu, kde působil v letech 1997–2001 jako hostující profesor. Absolvoval řadu kratších pobytů na různých zahraničních observatořích a dalších institucích.

Zabývá se stelární astrofyzikou, zejména modely hvězdných atmosfér, spektroskopií a fotometrií dvojhvězd, dále relativistickou astrofyzikou, hlavně teorií přenosu záření v obecné relativitě. Věnuje se rovněž historii astronomie.

Je členem České astronomické společnosti, Mezinárodní astronomické unie a Společnosti pro dějiny věd a techniky. Byl členem a předsedou Vědecké rady Astronomického ústavu AV ČR a Českého národního komitétu astronomického a působil v řadě dalších českých i mezinárodních vědeckých orgánů.

telefon:
+420 226 258 421
e-mail:
had@asu.cas.cz