Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D.

Místopředseda a člen předsednictva Akademické rady AV ČR

  • pověřený koordinací koncepce III. vědní oblasti a řešením vědecko-organizačních záležitostí pracovišť 7.–9. sekce
  • koordinace činností v oblasti archeologie ve věci ochrany archeologického dědictví a státní památkové péče
  • sledování a koordinace projektu rekonstrukce Hybernské a Washingtonovy
  • zastupování při koordinaci transferu znalostí a technologií do aplikační sféry, při tvorbě koncepce spolupráce s komerční sférou pro III. vědní oblast a při koordinaci a koncepčním dohledu nad využíváním duševního vlastnictví pro III. vědní oblast

Orientální ústav AV ČR

V letech 1999–2004 vystudoval obory Arabistika a Dějiny a kultura islámských zemí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK). V programu Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky získal tamtéž v roce 2007 doktorát. V letech 2013–2021 působil jako ředitel Orientálního ústavu AV ČR. Ještě v rámci magisterského studia absolvoval pobyty na Univerzitě Krále Saúda v saúdskoarabském Rijádu či v Institut Bourguiba des langues vivantes v Tunisu. V letech 2005–2007 působil jako hostující badatel v Center for Middle Eastern Studies na Harvard University a v letech 2007–2009 absolvoval postdoktorský pobyt v Crown Center for Middle East Studies na Brandeis University. V pozdějších letech opakovaně pobýval např. na katedře Islamic and Middle Eastern Studies na University of Edinburgh (v rámci bilaterální dohody mezi AV ČR a Royal Society of Edinburgh) a jiných pracovištích.

Ve svém výzkumu se věnuje nejrůznějším aspektům dějin Blízkého východu a islámu. Zvláštní pozornost věnoval soudobým dějinám Saúdské Arábie a jejímu náboženskému establishmentu, stejně jako postojům salafitského islámu vůči funerální architektuře. Toto téma ve spojitosti s řáděním tzv. Islámského státu vyústilo v několik interdisciplinárních projektů a publikací. Je autorem či spoluautorem řady článků a monografií v angličtině i češtině a rovněž překladů z arabštiny.

Je členem dvou doktorských rad ve studijních programech společně akreditovaných FF UK a Orientálním ústavem AV ČR. Vedl několik grantových projektů, pravidelně se účastní mezinárodních konferencí a přednesl řadu zvaných přednášek (např. Washington, D.C., Paříž, Taipei). Věnuje se i expertní činnosti pro státní sféru (zejména Ministerstvo zahraničních věcí) a popularizační činnosti, především v podobě mediálních komentářů k dění na Blízkém východě či přednášek pro středoškolské a vysokoškolské studenty i širokou veřejnost.


telefon:
221 403 551
  e-mail:
beranek@kav.cas.cz