Ing. Jiří Plešek, CSc.

Člen Akademické rady AV ČR

  • koordinace a rozvoj programů a aktivit Strategie AV21, včetně dotačního řízení v této oblasti

Ústav termomechaniky AV ČR

V roce 1984 vystudoval Strojní fakultu Českého vysokého učení technického, obor Aplikovaná mechanika. Poté pracoval ve Státním výzkumném ústavu pro stavbu strojů v Praze-Běchovicích. Vyvíjel zde programy a numerické algoritmy pro využití metody konečných prvků v mechanice, které později instaloval a optimalizoval na počítačích Cray. V roce 1992 získal titul kandidáta věd v tehdejší Československé akademii věd. V roce 1993 založil s několika kolegy soukromou firmu, kde se zabýval teplotními, napěťovými a seismickými výpočty strojních součástí, zejména pro zařízení jaderných elektráren. Od roku 1997 je zaměstnán v Ústavu termomechaniky AV ČR. V letech 2003–2007 byl vedoucím oddělení Rázů a vln v tělesech, v letech 2007–2012 zástupcem ředitele a v období 2013–2021 ředitelem ústavu.

Od roku 1998 působí též na ČVUT. V současné době přednáší na Strojní fakultě dva semestrální předměty; od roku 2002 Mechaniku kontinua a od roku 2011 Plasticitu a creep. Vedl 11 doktorandů. Je členem 3 oborových rad doktorského studia a čestným předsedou vědecké rady Centra výzkumu Řež. Od roku 2017 je členem předsednictva Technologické agentury České republiky. V letech 2015–2021 koordinoval výzkumný program Strategie AV21 Účinná přeměna a skladování energie.

Zabývá se výpočtovou mechanikou a jejími aplikacemi v oborech dynamiky rázu, vibrací a šíření šokových vln. Jeho hlavním oborem je řešení geometricky i materiálově nelineárních úloh mechaniky kontinua, především plasticity kovů a tečení materiálů za vysokých teplot. Podílel se na desítkách pevnostních výpočtů pro energetická zařízení.

telefon:
221 403 344
  e-mail:
plesek@kav.cas.cz