Zahlavi

Výchova dětí v Čechách

05. 07. 2017

Česká republika patří k zemím s nejštědřejší daňovou podporou rodin s malými dětmi. Přesto je tato její výdajová politika (dávky, daňové úlevy, veřejné služby) v rámci Evropské unie jen lehce nadprůměrná. Proč? Podle studie expertů z think-thanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR se podpora výrazně soustřeďuje na daňové úlevy, zatímco formou služeb péče o děti je nízká.

Takto nastavená politika se navíc míjí účinkem pro sociálně slabší rodiny a pro ženy-matky. Rodiny bez pracovních příjmů nebo s příjmy velmi nízkými, které mají zároveň více dětí, totiž daňové úlevy nevyužijí. „Rodičům, a to především matkám, systém nenabízí podporu částečných úvazků a dostatek míst ve školkách. Důsledkem je, že Česká republika vykazuje v EU jedny z nejvyšších negativních dopadů mateřství na zaměstnanost žen,” upozorňuje autorka studie IDEA pro Volby 2017: Podpora rodin s dětmi Klára Kalíšková z IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR.


Zdroj: Pixabay

Tato země není pro děti – nebo pro ženy?

Skloubit pracovní a rodinný život se zdá být složité především pro ženy. Ty přerušují pracovní kariéru často na mnoho let, aby pečovaly o děti. Rodiny se rovněž potýkají se zvýšenou finanční zátěží, která se odráží mj. v relativně vysokém ohrožení příjmovou chudobou. Nejen taková zjištění přispívají k paradoxu, že s průměrem 1,5 dítěte na jednu ženu (tedy výrazně pod reprodukční hranicí 2,1 dítěte) patří Česká republika mezi země s nejnižší porodností na světě – a to i přesto, že je zdejší daňový systém k rodinám naopak jeden z nejštědřejších.

Příklady z jiných zemí ale ukazují jinou cestu. Pokud rodiny podpoříme nikoli „plošně” různými daňovými úlevami nebo dávkami, ale ulehčíme péči o děti pečující osobě (v ČR primárně ženě-matce), dětí by se mohlo rodit více.

Konkrétně může ulehčit péči o děti rozmanitější nabídka služeb nebo podpora zapojení druhého z rodičů. „Ukazuje se, že pro zvýšení porodnosti je několikanásobně efektivnější než jiné typy. Pro stát je navíc, jak se ukazuje, i ekonomicky výhodnější. Takové doporučení by měl český systém podpory rodin s dětmi zohlednit,” uzavírá Filip Pertold z IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR.


Foto: Stanislava Kyselová, AV ČR

K tématu více rovněž v březnovém příspěvku Proč Evropanky nechtějí mít děti?, který mj. představil studii na téma, proč ženy v Evropě nechtějí mít více dětí.

Studie IDEA pro Volby 2017: Podpora rodin s dětmi představuje první ze série tří studií, které připravil Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu jako součást projektu „IDEA pro Volby 2017. Záměrem expertů z think-thanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR je představit voličům vybraná socioekonomická témata a formulovat klíčové otázky pro veřejnou diskusi. Posléze, na podzim 2017, analyzují, jaké odpovědi nabízejí programy jednotlivých politických subjektů.

Studie obsahuje následující otázky pro veřejnou diskusi:

 1. Která forma podpory rodin s dětmi by se měla zvýšit (pokud nějaká)?
  Daňová, dávková nebo podpora formou lepší dostupnosti veřejných služeb? A která snížit?
 1. Míra daňových úlev (DPFO a pojistné) pro rodiny s dětmi
  Míra by se měla zvýšit, snížit, anebo zůstat na současné úrovni? Mělo by dojít ke změně formy podpory (jak)?
 1. Zacílení podpory rodin s dětmi na rodiny sociálně potřebné
  Je současné nastavení dávkové podpory rodin s dětmi vhodně nastaveno nebo by se mělo více přesměrovat na určité typy rodin? Které?
 1. Zacílení podpory rodin s dětmi na (ne)pracující
  Měla by se dávková podpora více zaměřit na rodiny s dětmi bez pracovních příjmů nebo spíše na rodiny s dětmi, ve kterých alespoň jeden rodič pracuje? Jak?
 1. Nízká zaměstnanost matek s dětmi
  Považujete současnou situaci za problematickou? Pokud ano, je žádoucí problém řešit na úrovni státu? Jak?
 1. Dopady mateřství na mzdy žen
  Považujete současnou situaci za problematic­kou? Pokud ano, je žádoucí problém řešit na úrovni státu? Jak?
 1. Dostupnost zařízení pro děti mladší tří let
  Je třeba činit opatření na zvýšení dostupnosti těchto zařízení? Na jaké úrovni (stát, kraje, obce)? Jakým opatřením v jakých typech zařízení?
 1. Dostupnost zařízení předškolní výchovy pro děti od 3 let věku
  Je stávající situace a výhled uspokojující nebo je třeba dodatečných opatření na úrovni státu? Jakých?
 1. Flexibilita forem práce
  Je dostupnost flexibilních forem práce (včetně částečných úvazků, práce z domova…) dostatečná nebo se jedná o problém? Je žádoucí tento problém řešit opatřením na úrovni státu? Jak?

 2. Role otců v péči o děti
  Je žádoucí na úrovni státu motivovat otce k většímu zapojení do péče o děti?

 3. Fertilita
  Je stávající míra fertility v ČR dostačující, nebo je třeba dodatečných opatření ke zvýšení porodnosti? Jakých?

Druhá studie IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR  – Příjmy seniorů: práce, nástupní důchody a jejich valorizace
Třetí studie IDEA při Národohospodářském ústavu AV ĆR – Nízké platy učitelů: hodně drahé šetření


Na téma, jak věda ovlivňuje veřejné politiky, více rovněž v druhém čísle časopisu A / Věda a výzkum.stažení pdf

Připravil: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Stanislava Kyselová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, Pixabay