Zahlavi

Transferáře propojila online konference

03. 01. 2021

Sdílení informací, zkušeností a příležitostí ke spolupráci – tentokrát z jiného kontinentu. Taková byla témata on-line konference, která propojila „transferáře“ a vědce z Akademie věd ČR a Národní rady pro vědecký a technický výzkum CONICET v Argentině.

Konference takříkajíc přes oceán, kterou 9. prosince 2020 uspořádalo Centrum transferu technologií AV ČR – CeTTAV, mezi účastníky přivítala i jeho excelenci velvyslance Roberta Alejandra Salafia z argentinské ambasády v Praze a ekonomického diplomata Radka Hovorku z české ambasády v Buenos Aires. Nechyběli ani zástupci ministerstev obou zemí.

Během dvou a půl hodinového spojení na vzdálenost 11 805 kilometrů si na sedm desítek účastníků vyslechlo informace o argentinském systému transferu znalostí a dozvědělo se, jaké jsou příležitosti pro výzkumnou spolupráci v příbuzných oblastech. Konferenci moderovaly Mariana E. Miguez Murillová z transferové kanceláře CONICET a Tereza Vizinová z CeTTAV.

CONICET: 330 institucí pod jednou střechou
Výzkumná organizace CONICET sdružuje více než 330 výzkumných institucí, které se nacházejí po celé zemi – může tak efektivně reagovat na potřeby jednotlivých regionů. Výzkumu ve všech oblastech vědy se věnuje více než 26 tisíc vědců. Badatelské aktivity se přitom dělí do tří oblastí: strojírenství, energetika a životní prostředí; technologie pro udržitelný rozvoj; agroprůmysl a biotechnologie.

Nejvýznamnější dílčí výzkumnou a vývojovou organizaci Y-TEC, která se věnuje výzkumu technologií aplikovaných v energetice, představili Gabriel P. Martínez Niell a Gerardo Bobrovsky. Mimo jiné připomněli, že výzkumné programy Y-TEC řeší strategické otázky, jako jsou obnovitelné zdroje energie a udržitelný průmyslový rozvoj. První část konference uzavřela Vera Alvarezová, která hovořila o udržitelném zemědělství a úloze žen ve vědě.

Ve druhé části představil Michal Haindl z Akademické rady AV ČR možné příležitosti, které nabízejí programy Strategie AV21: „Setkání s kolegy z Argentiny směřovalo k výměně znalostí v oblasti transferu. Ukázali jsme jim proto, jak u nás v rámci Strategie AV21 funguje mezioborový výzkum a přenos získaných poznatků do průmyslové sféry a státní správy.“

Vybrané programy Strategie AV21, které se v mnoha ohledech protínají se zájmy CONICET, představili jejich koordinátoři: program Účinná přeměna a skladování energie ředitel Ústavu termomechaniky AV ČR Jiří Plešek, video-vizitku Kvalitní život ve zdraví i nemoci připravil Jakub Otáhal z Fyziologického ústavu AV ČR, Potraviny pro budoucnost prezentoval Jaroslav Doležel z Ústavu experimentální botaniky AV ČR.

Spolupráce a propojení
Argentinští kolegové se také zajímali o zapojení do programů Strategie AV21. V této souvislosti je konkrétně zaujal genetický výzkum rostlin pro adaptaci na klimatickou změnu. Akademii věd ČR vnímají jako perspektivního partnera rovněž v projektech Horizon Europe. Jako velmi užitečná se jeví i vzájemná výměna informací v souvislosti s podporou a vznikem akademických spin-off společností.

Více se dočtete také v internetovém newsletteru AB / Akademický bulletin 12/2020.Připravili: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, a Jiří Kavan, Centrum transferu technologií AV ČR
Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR