Zahlavi

Startuje nový portál transferu Akademie věd

01. 03. 2021

Výsledky výzkumů přehledně na jednom místě a také pomoc s jejich přenosem do praxe – nejen to nabízí nový Portál transferu AV ČR, který spustilo Centrum transferu technologií AV ČR. Celoakademický web se chce stát místem pro podporu a rozvoj tranferu znalostí a technologií – tedy ukázat, co se děje v oblasti aplikací v Akademii věd.

Portál transferu AV ČR a databáze technologií představují výkladní skříň výsledků výzkumu, které jsou vhodné pro komercializaci a transfer v různé fázi technologické připravenosti (Technology rediness level – TRL). Seznamují s nabídkou zařízení a přístrojů, jež by mohly využít subjekty z komerční i nekomerční sféry. Popsány jsou formou strukturovaných produktových listů, aby splňovaly požadavky na prezentaci různým zájmovým skupinám, jako jsou investoři, zástupci byznysu a oborových organizací. V databázi lze výsledky navíc filtrovat podle různých kritérií – například oborového rejstříku.

„Portál s databází jsou především komunikačním nástrojem, který propojuje pracoviště Akademie věd. Databáze pomůže ústavům, pro které je transfer zatím více či méně tvrdým oříškem, aby se lépe v problematice orientovaly a využívaly zkušenosti a poznatky ostatních,“ vysvětluje Radka Šmídová z Centra transferu technologií AV ČR – CeTTAV. Členka týmu CeTTAV, který obsah databáze tvořil, dodává, že právě tím je portál unikátní: „Doposud jsme takový nástroj neměli. Věřím, že transfer znalostí posune dále, než se v tuto chvíli může zdát možné. Důležitý je i pohled zvenčí – tedy jak přehledně a jednoduše zpřístupňujeme výsledky aplikovatelného výzkumu i informace dalším stakeholderům – zainteresovaným stranám.“         

Databáze na pomoc pracovištím Akademie
Databáze nabídne prostor pro prezentaci aplikovatelných výsledků, jakož i platformu pro navazování kontaktů s komerčním sektorem. Samozřejmostí je i podpora při komercializaci, konzultace postupu uplatnění výsledku, marketingové rešerše a poradenství či nabídka služeb. Prostřednictvím databáze lze nabídnout také volné kapacity přístrojového vybavení – a to v prostředí Akademie věd i na volném trhu.

Radka Šmídová popisuje, jaký je zájem ústavů o prezentaci v databázi: „V současnosti na obsahu databáze spolupracujeme s dvanácti pracovišti. Přes počáteční nedůvěru se ukazuje, že pro vědce je tato forma prezentace výsledků výzkumu na takzvaném produktovém listu podnětná. Mohou s ní dále samostatně pracovat a jednoduše ji využívat.“ CeTTAV aktuálně databázi zpřístupňuje všem ústavům a na rostoucí počet vkládaných výsledků je dobře připraveno. „Na zapojení pracovišť budeme dále pracovat, protože bez nich by projekt neměl smysl,“ doplňuje Radka Šmídová.

Již během testování portálu se pracoviště zapojila do tvorby obsahu databáze s nabídkou výsledků a zpracováním podkladů produktových listů. S týmem řešitelů z CETTAV spolupracují především „transferoví“ pracovníci, z nichž většina vloni úspěšně ukončila specializovaný vzdělávací cyklus „Transfer znalostí a technologií“. V přípravě je také systém workshopů pro editory databáze (první se uskutečnil 16. února 2021), respektive transferové pracovníky, který jim nabídne základy tvorby produktových listů a seznámí je s prací v editačním prostředí databáze.

Být srozumitelný ostatním
Výhody nového portálu a databáze popisuje Michal Filippi z Geologického ústavu AV ČR. Soudí, že pro pracovníky transferu znalostí a technologií jde o prostor, v němž lze srozumitelně prezentovat metodiky vhodné pro širší využití. Databáze komukoli z Akademie věd nebo i zvenčí umožňuje, aby se dobře zorientoval ve zjevně nebo potenciálně užitečných aktivitách (nabídce výsledků, služeb pro vědce i potenciální zájemce o prezentované technologie). Pracovníci z Akademie věd navíc mohou srovnávat činnost ústavů – co kde dělají užitečného a co by třeba stálo zvážit pro spolupráci.

Veřejně dostupná databáze může také podnítit zájem o spolupráci lidí ze sektorů, s nimiž Akademie běžně nespolupracuje a které mohou orientovat výzkum užitečným směrem. „Prospěšnost nebo naopak zbytečnost databáze se teprve ukáže. Vidím analogii v základním výzkumu – buď se prezentované informace ujmou a databáze se rozroste, nebo se pokryje vrstvou elektronického prachu. Jsem však optimista,“ vysvětluje Michal Filippi.

Podle Patrika Zimy z Ústavu termomechaniky AV ČR plní portál pro vědce i transferáře stejnou úlohu: totiž že je zdrojem informací v první fázi procesu transferu: „Nemyslím, že by portál někdo navštěvoval cíleně, při hledání technologií. Poskytuje však trvalé odkazy na naše technologie, které takto můžeme inzerovat – vědec odkaz využije na konferenci, transferář v první komunikaci s potenciálním obchodním partnerem.“

Dvě databáze jedním klikem
Před spuštěním je propojení databáze se sesterskou databází Transfera.cz – platformou transferových aktivit akademických i univerzitních institucí. Při vkládání technologie do databáze Akademie věd tak lze produktový list jedním klikem automaticky publikovat v databázi Transfery.

Portál transferu AV ČR jako nadstavbová část poskytuje prostor pro odborný obsah, umožňuje sdílet aktuality i nabídku odborných, konzultačních a marketingových služeb. Mezi služby patří i posouzení aplikačního potenciálu výsledku s ohledem na jeho typ a zralost, analýzy trhu, potenciálních partnerů či příležitostí, zpracování nabídky pro aplikační sféru v různých formátech a profesní rozvoj transferářů.

Co portál transferu Akademie věd a databázi čeká v tomto roce? Vedoucí Centra transferu technologií AV ČR Lenka Scholzová shrnuje, že bude zřejmě nutné ještě vychytávat nedostatky, které každý takový nový projekt má, a snažit se o maximální uživatelskou pohodlnost a dostupnost. Důležité bude dostat je do povědomí uživatelů z prostředí Akademie věd i z byznysu: „Zásadním úkolem je získat pro spolupráci většinu našich ústavů a projekt průběžně medializovat. Není to jednoduché zadání. První reakce z pracovišť nás ale utvrzují, že je splnitelné, a hlavně že má smysl,“ uzavírá Lenka Šolcová.

O novém portálu transferu Akademie věd ČR se dočtete také v únorovém čísle AB / Akademický bulletin.Připravili: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, a Jiří Kavan, Centrum transferu technologií AV ČR.
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR