Zahlavi

Ekonomické otázky mezisektorové spolupráce aneb Za vším hledej peníze

18. 02. 2021

Dříve než začnete uvažovat o transferu výsledku, předem si všechno dobře spočítejte. Na první pohled možná přízemní, nicméně důležitý pohled na práci s výsledky vědecké činnosti byl náplní první části workshopu „na míru“. Centrum transferu technologií AV ČR jej připravilo pro Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR.

Workshop byl určen především pro vědce a výzkumné pracovníky. „Této cílové skupině často chybí ekonomické vzdělání. Výsledky nechápou jako ‚zboží‘ s vysokou přidanou hodnotou, ale jako čistě vědecký výstup prospěšný společnosti. Pokud ale vědci nevnímají finanční hodnotu svých výsledků, nedokážou si o ni při vyjednávání s komerčním subjektem říct,“ zdůrazňuje Jiří Trnka, manažer transferu Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR.

Lektoři z Centra transferu technologií AV ČR (CeTTAV) Lenka Scholzová a Jakub Hruška probrali finanční stránku strategického posuzování případů transferu znalostí, vysvětlili, jaké aspekty mají vliv na finanční bilanci spolupráce ve výzkumu a věnovali se také nákladům, které jsou spojeny s ochranou duševního vlastnictví.

Program workshopu se dále zaměřil na rozvíjení dovedností především při sestavování kalkulací pro další rozhodování a vyjednávání. „Největší ohlas zaznamenalo téma cenotvorby, především při spolupráci s partnery různých typů. V diskusi jsme se vrátili také k politice šíření výsledků ve prospěch společnosti. Ošetřit ji lze třeba interním předpisem,“ shodli se Lenka Scholzová a Jakub Hruška.

„Workshop nám pomohl uvědomit si hodnotu vědeckých výsledků a dodal našim vědcům sebevědomí – tolik potřebné při jednáních o mezisektorové spolupráci,“ dodal Jiří Trnka.

Druhá část workshopu bude pokračovat v podobném duchu. Zaměří se na finanční stránku licencování a byznys plán pro spin-off.

Připravili: Jiří Kavan, Centrum transferu technologií AV ČR, a Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Shutterstock