Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 08. 04. 2021
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vedoucí technicko-hospodářské správy
Požadavky:

Vedení týmu pracovníků THS.

Tvorba a sledování rozpočtu. Propočty a nastavení zdrojového financování dle podmínek poskytovatelů účelových prostředků. Žádosti o dotace a jejich vyúčtování. Výkaznictví. Správa číselníků. Ve spolupráci s finanční účetní finalizace účetnictví, zpracování účetní závěrky, předpisy vypořádání zdrojů, zpracování výstupů dle požadavků zřizovatele a poskytovatelů. Spolupráce s auditorem, příprava podkladů k auditu. Příprava podkladů k dani z příjmů právnických osob pro daňového poradce. Příprava podkladů dle požadavků vedení ústavu. Příprava konceptů pro příkazy ředitele, příprava podkladů pro uzavření smluv (ve spolupráci s právníkem).

Požadované znalosti, dovednosti a zkušenosti

• vysokoškolské vzdělání ekonomického směru
• znalost finančního účetnictví dle vyhl. č. 504/2002 Sb.
• orientace v účetních výstupech a finančním vypořádání
• znalost daňových předpisů, problematiky veřejných zakázek a registru smluv
• znalost práce s PC, uživatelská znalost MS Office, schopnost rychlého osvojení práce v softwarových aplikacích poskytovatelů prostředků, Českého statistického úřadu a jiných institucí, dle aktuálních potřeb
• pokročilé zkušenosti s ekonomickým informačním systémem, ideálně IFIS a Verso
• jazykové znalosti: anglický jazyk
• samostatnost, spolehlivost, analytické myšlení, pečlivost
• dobré komunikační a organizační schopnosti
• pozitivní osobnost

Nabízíme

• pracovní poměr na dobu neurčitou, plný úvazek
• pracovní pozici odpovídající mzdové podmínky
• zaměstnání s dlouhodobou perspektivou
• práci v klidném pracovním prostředí
• 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, plnění ze SF v rozsahu vyhlášky FKSP

Požadované materiály pro přijímací řízení

• odborný životopis
• motivační dopis

Termín nástupu: ideálně k 1. 7. 2021, zaučení zajištěno

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici a splnění výše uvedených požadavků zašlete výše uvedené materiály na e-mail zelenkova@cs.cas.cz.

Vybrané uchazečky a uchazeči budou na základě vyhodnocení předaných materiálů pozváni k osobnímu jednání.

Odpovědí na tento inzerát a zasláním osobních materiálů dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem zprostředkování zaměstnání v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob. Udělení souhlasu je možné kdykoliv odvolat.
Uzávěrka přihlášek: 01. 05. 2021Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.