Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 01. 04. 2021
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici lektor/lektorka češtiny pro cizince v kabinetu studia jazyků
Požadavky:
 • VŠ vzdělání (magisterský program nebo vyšší, pedagogické vzdělání výhodou) komunikativní přístup k výuce,
 • zkušenost s výukou dospělých,
 • znalost didaktiky jazyků a zájem o metodiku a další vzdělávání v oblasti moderních metod výuky,
 • zkušenosti s blended-learningovou a online výukou,
 • dobré komunikační dovednosti, kreativita, nápaditost, zvídavost,
 • dynamická a přátelská osobnost, která umí posluchače pozitivně motivovat a zbavit je strachu z mluvení,
 • alespoň základní znalost angličtiny.
 • Pracovní náplň:
 • výuka dle běžných učebnic a vlastních materiálů,
 • tvorba sylabů a testů pro kurzy češtiny.
 • Vyhrazujeme si právo neodpovídat na nabídky, které nesplní výše uvedené požadavky. Motivační dopis a strukturovaný životopis zašlete na adresu: etchegoyen@langdpt.cas.cz.
  Uzávěrka přihlášek: 25. 04. 2021  Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.