Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 29. 03. 2021
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Ph.D. student for the research project “Molecular Mechanisms of Cancer Resistance: The Role of Mitochondria
Požadavky:

Laboratory of Tumour Resistance of the Institute of Biotechnology of the Czech Academy of Sciences announces a selection procedure in accordance with the Act No. 283/1992 Coll. on the Czech Academy of Sciences, and the Statutes of the Czech Academy of Sciences for a position:

Ph.D. student for the research project “Molecular Mechanisms of Cancer Resistance: The Role of Mitochondria"

The project will address the role of mitochondrial function and metabolism and its impact on cancer resistance. It is clear that these organelles are vital in the process of carcinogenesis, but is becoming evident that they could also participate in the resistance to treatment. The main aim of this project is to delineate the role of metabolic alterations coupled with mitochondria and their participation in the development or maintenance of cancer resistance. The role of experimental targets, which affect mitochondrial function and metabolism, will be tested by gain of function (overexpression) and loss of function (knockout, CRISPR/Cas system) studies. Genetically modified cell lines will be tested by live cell imaging using Etaluma720, enabling simultateous determination of viable and dead cells in real time. We will then assess the impact of such modifications on resistance of these cell lines to cell death induction. We also plan to investigate the role of post-translational regulatory sites of the prospective targets governing the mitochondrial metabolism, this will be assesed by site-directed mutagenesis, that would either result in loss of function or lead to a constitutively active or inactive mutants. A possible specific objective derived from the main aim is the study of lipids in cancer resistance, with main focus on cardiolipin and its metabolism. Cardiolipin is a specific mitochondrial lipid that enables proper assembly of respiratory supercomplexes, thus leading to efficient functioning of the OXPHOS inside mitochondria. Recently, it has been proposed that the mitochondrial functions is not only regulated by the quantity of this lipid, but also its quality and the composition of its acyl chains and oxidation status, which greatly affects its biological role. However, the participation of cardiolipin in the context of cancer resistance has not not been studied in detail. The experimental model that will primarily be explored is a model of tamoxifen resistant breast cancer cells, due to its high clinical relevance and our previous characterization of its particular metabolic phenotype.

Requirements:
• Finished Master degree in Biochemistry or Molecular/ Developmental/ Cellular Biology
• Communication skills in spoken and written English
• Motivation to actively participate in this project
• Ability to work in a team

What we offer:
• Position of a Ph.D., grant support
• Participation in international conferences
• Laboratory with modern equipment, in the newly built BIOCEV center in Vestec
• Small but enthusiastic team

For more information about the laboratory members and PI, see the web page of the Laboratory of Tumour Resistance: https://www.ibt.cas.cz/en/research/laboratory-of-tumour-resistance/ or Research Gate profile https://www.researchgate.net/profile/Jaroslav-Truksa

In case you are interested, please send your application with structured CV to jaroslav.truksa@ibt.cas.cz

More details on the processing of personal data are available on the website: https://www.ibt.cas.cz/cs/verejnost-media/oficialni-dokumenty/gdpr/.
Uzávěrka přihlášek: 18. 04. 2021Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.