Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 26. 03. 2021
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici ODBORNÝ PRACOVNÍK/ODBORNÁ PRACOVNICE VE SKUPINĚ „CHEMICKÁ BIOLOGIE NUKLEOVÝCH KYSELIN“
Požadavky:

Odborný pracovník/Odborná pracovnice ve skupině „Chemická biologie nukleových kyselin“


Cílem skupiny Dr. Hany Macíčkové Cahové je nalézt nové funkce nekódujících převážně regulačních RNA.

Věříme, že chemické RNA modifikace jsou zodpovědné za velkou část různých funkcí RNA. Nicméně pouze některé z těchto funkcí byly zatím objeveny, a to především z důvodů nedostatečně citlivých metod, které má dnešní věda k dispozici. Nedávno byly díky UPLC/MS objeveny dvě nové RNA modifikace CoA a NAD. NAD bylo pomocí tzv. NAD captureSeq detekováno na 5’ konci některých regulačních a mRNA jak u prokaryot, tak eukaryot. V našem výzkumu využíváme viry a bakterie jako ideální modelové systémy pro objev a odhalení funkce RNA modifikací. Viry mají jednoduchou vnitřní strukturu a jsou namnoženy v hostitelské buňce. Soustředíme se na klinicky relevantní viry (např. HIV, pikornaviry či virus Vaccinia) a na vývoj tzv. vychytávacích technik, které by nám umožnily identifikovat RNA sekvence obsahující různé RNA modifikace. V dalších letech se budeme soustředit na odhalení funkce, biogenese a biodegradace nových RNA modifikací.

Popis práce

 • podílení se na řešení výzkumných projektů
 • práce s tkáňovými kulturami, příprava kultivačních médií a roztoků
 • práce v molekulárně biologické laboratoři – transfekce, izolace nukleových kyselin, práce s proteiny a viry
 • příprava biologických vzorků pro analýzy
 • podílení se na hladkém chodu laboratoře, součástí je i nezbytná administrativa
 • zabezpečení objednávání chemikálií/spotřebního laboratorního materiálu

Požadavky

 • vysokoškolské vzdělání v přírodních vědách (molekulární biologie, biochemie, buněčná biologie apod.)
 • základní znalost a orientace při práci v laboratoři
 • předchozí praxe výhodou, není však vyžadována
 • samostatnost, odpovědnost a spolehlivost, nadšení pro vědeckou práci
 • práce na počítači (Microsoft Office)
 • znalost anglického jazyka

Nabízíme

 • práce v mladém mezinárodním vědeckém kolektivu chemiků, molekulárních biologů a biochemiků
 • zaškolení, příležitost k dalšímu profesnímu rozvoji
 • zajímavé finanční ohodnocení, 5 týdnů dovolené + 3 dny indispozičního volna, příspěvek na stravné a penzijní připojištění, systém benefitů

Další informace

Nástup: duben 2021 nebo dle dohody

Kontakt

Pro více informací pište a strukturovaný životopis s krátkým motivačním dopisem a kontaktními údaji zašlete Dr. Haně Macíčkové Cahové, vedoucí skupiny Chemické biologie nukleových kyselin, na hana.cahova@uochb.cas.cz.


Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (www.uochb.cz) je přední mezinárodně uznávaná vědecká instituce, jejímž hlavním posláním je základní výzkum v oblasti chemické biologie a medicinální chemie, organické a materiálové chemie, chemie přírodních látek, biochemie a molekulární biologie, fyzikální chemie, teoretické chemie a analytické chemie. Nedílnou součástí poslání ÚOCHB je přenos výsledků základního výzkumu do praxe. Důraz na mezioborové zaměření výzkumu ústí do řady aplikací v medicíně, farmacii a dalších odvětvích.


Uzávěrka přihlášek: 16. 04. 2021Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.