Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 25. 03. 2021
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral fellow of a research project “Centre for Recombinant Biotechnologies and Immunotherapeutics (CEREBIT)”
Požadavky:

The Institute of Biotechnology of the Czech Academy of Sciences announces a selection procedure in accordance with the Act No. 283/1992 Coll. on the Czech Academy of Sciences, and the Statutes of the Czech Academy of Sciences for a position:

Postdoctoral fellow of a research project “Centre for Recombinant Biotechnologies and Immunotherapeutics (CEREBIT)”

Job description
Postdoctoral fellow will be member of the Laboratory of Ligand Engineering at the Institute of Biotechnology (IBT) and involved in Research project BIOCEV - Research and Development of High-Affinity Binding Proteins. He/she will be responsible for the Research Plan 1 of the project CEREBIT (2018-2022) “The identification of peptide ligands of protective antibodies as a new platform of vaccines that mimic natural low immunogenic glycopeptide targets in selected viral and bacterial infections”.

The successful candidate will focus on methods of directed evolution of proteins including screening of highly complex combinatorial libraries derived from protein domain scaffolds and selection techniques to identify promising sequence variants with a potential for the stimulation of protective antibodies. He/she will be responsible for the expression and purification of binding proteins and will characterize selected variants by biochemical and biophysical methods, will test their binding properties and specificity by ELISA, competition ELISA and related techniques, and will also collaborate on design and molecular assembly of DNA vaccination constructs.

Requirements
• PhD in Protein Engineering or related fields
• Experience with molecular genetics, cell biology or immunology is advantageous
• Proved history of research activities
• Publication activity in the field
• Ability to actively participate in the research program
• Excellent communication skills and teamwork
• English, written and spoken, advanced level

What we offer
• Full-time job
• The contract is offered until December 2022.

Start date: June 1st, 2021.

Workplace location: Centre of Excellence BIOCEV, Vestec, Prague West region, Czech Republic. See www.ibt.cas.cz. IBT is located in the BIOCEV Centre completed in the year 2015 and fully equipped for experimental work in protein expression, protein purification and characterization, including availability of the “Centre for Molecular Structure (CML)” and the Imaging core facility. www.biocev.eu

Send written application including motivation letter, professional CV and recommendation letter in electronic form to petr.maly@ibt.cas.cz

Application deadline: April 30, 2021.

We hereby inform you that the Institute of Biotechnology of the Czech Academy of Sciences shall process your personal data only to the extent for the purposes of selection of a suitable employee and closure of a contract of employment in accordance with the General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR).
More details on the processing of personal data of an applicant for open position are available at web site: https://www.ibt.cas.cz/cs/verejnost-media/oficialni-dokumenty/gdpr/.

Uzávěrka přihlášek: 30. 04. 2021Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.