Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 25. 03. 2021
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici PhD student position of a project “Small binding proteins targeting immune checkpoint proteins as novel diagnostic and cancer prognostic tools“.
Požadavky:

The Institute of Biotechnology of the Czech Academy of Sciences announces a selection procedure in accordance with the Act No. 283/1992 Coll. on the Czech Academy of Sciences, and the Statutes of the Czech Academy of Sciences for a position:

PhD student position of a project “Small binding proteins targeting immune checkpoint proteins as novel diagnostic and cancer prognostic tools“.

Job description
The successful candidate will be member of the Laboratory of Ligand Engineering at the Institute of Biotechnology (IBT) and involved in Research project “Small binding proteins targeting PD-1/PD-L1 immune checkpoint proteins as new diagnostic tools” (2021-2024) supported by Ministry of Health.

The selected candidate will work with highly complex combinatorial libraries derived from protein domain scaffolds and will use methods of directed evolution of proteins and selection techniques for the identification of promising small protein binders targeting PD-L1 oncomarker and PD-1 T-cell receptor for improved diagnostic of non-small cell lung cancer (NSCLC). He/she will be responsible for protein production, characterization of selected variants by biochemical and biophysical methods, ELISA-related approaches and by LigandTracer-assisted cell-surface binding assay. Tissue penetration of the developed protein diagnostics will be verified in relevant mouse models. The candidate will also be involved in testing of best protein binders in clinical samples of NSCLC patients in collaboration with Faculty Hospital in Olomouc.

Requirements
• MSc in Biochemistry, Molecular/Cell Biology or Immunology
• Experience with protein expression and purification is advantageous
• Proved history of research activities
• Ability to actively participate in a research program
• Excellent communication skills and teamwork
• English, written and spoken, advanced level
• PhD program will start in October 2021

What we offer
• Full-time job
• The contract is for three years with a prolongation until December 2024.

Start date: The position is open since July 1st, 2021.

Workplace location: Centre of Excellence BIOCEV, Vestec, Prague West region, Czech Republic. See www.ibt.cas.cz. IBT is located in the BIOCEV Centre completed in the year 2015 and fully equipped for experimental work in protein expression, protein purification and characterization, including availability of the “Centre for Molecular Structure (CML)” and the Imaging core facility. www.biocev.eu

Send written applications including motivation letter and professional CV in electronic form to petr.maly@ibt.cas.cz

Application deadline: April 16, 2021.

We hereby inform you that the Institute of Biotechnology of the Czech Academy of Sciences shall process your personal data only to the extent for the purposes of selection of a suitable employee and closure of a contract of employment in accordance with the General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR).
More details on the processing of personal data of an applicant for open position are available at web site: https://www.ibt.cas.cz/cs/verejnost-media/oficialni-dokumenty/gdpr/.

Uzávěrka přihlášek: 16. 04. 2021Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.