Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 23. 03. 2021
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici EXPERT / EXPERTKA v oblasti genderové rovnosti v evropském výzkumu
Požadavky:

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., vypisuje výběrové řízení na pozici EXPERT / EXPERTKA v oblasti genderové rovnosti v evropském výzkumu ve výzkumném oddělení Národní kontaktní centrum - gender a věda.

Úvazek: 1,0

Náplň práce:
• vytváření informačních materiálů pro vysokoškolské a výzkumné instituce na témata spojená s genderovou rovností (např. plány genderové rovnosti, genderovou dimenzí výzkumu a vývoje, atp.),
• příprava metodických a školících materiálů na témata spojená s genderovou rovností a férovými pracovními podmínkami ve vysokoškolském a výzkumném sektoru,
• příprava metodických a školících materiálů v oblasti genderové rovnosti v evropském programu Horizont Evropa pro uchazeče o podporu,
• realizace školení a workshopů na téma kulturní a institucionální změny a v oblasti genderové rovnosti v Horizontu Evropa,
• konzultace k problematice genderové rovnosti a férových pracovních podmínek ve vědě a výzkumu a k plánům genderové rovnosti pro vysoké školy a výzkumné instituce,
• sledování vývoje a sebevzdělávání v oblasti genderové rovnosti ve vědě a výzkumu, genderu v programu Horizont Evropa - národní a EU legislativa, financování, aktuální dění, plány,
• pravidelná aktualizace kontaktů Komunity pro změnu a informování členek a členů Komunity o nastávajících akcích, nových programech a změnách na národní i EU úrovni týkajících se genderové rovnosti ve vědě, výzkumu a terc. vzdělávání,
• vytváření obsahu a vedení veřejných školení pro Komunitu na témata spojená s genderovou rovností a férovými pracovními podmínkami ve vědě a výzkumu,
• činnosti spojené s těmito školeními - grafická příprava pozvánek i prezentací, registrace, komunikace, evaluace,
• spolupráce s Technologickým centrem AV ČR – zajištění vystoupení na info dnech ke kulturní a institucionální změně a podpoře genderové rovnosti v programu Horizont 2020,
• správa a aktualizace webových stránek,
• komunikace s vysokými školami a výzkumnými institucemi (nabídka školení a workshopů, představování přístupu kulturní a institucionální změny, poskytování konzultací na téma, jak zavádět kulturní a institucionální změnu),
• spolupráce se zahraničními partnery a expertkami.

Kvalifikační požadavky:
• praxe v genderové oblasti,
• povědomí o fungování akademické sféry a její kultuře,
• komunikativnost, empatie, schopnost přístupně a přátelsky komunikovat témata genderové rovnosti ve vědě,
• schopnost pracovat v týmu,
• výborná znalost anglického jazyka v psaném i mluveném projevu (nutná pro komunikaci se zahraničními partnery),
• ochota jezdit na služební cesty,
• výhodou základní znalost práce s webovým administračním systémem WordPress a se sociálními sítěmi,
• výhodou znalosti a zkušenosti z oblasti personálního řízení.

Nabízíme:
• práci na celý úvazek v prestižní veřejné výzkumné instituci,
• benefity: 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, jazykové kurzy, sick days, karta MultiSport,
• pracovní smlouvu na dobu určitou do 31. 12. 2022 s možností prodloužení,
• nástup od 15. 4. 2021 nebo dohodou.

Požadované materiály k přijímacímu řízení:
• životopis obsahující informace zejména o praxi kandidáta/kandidátky,
• motivační dopis.

Pokud Vás tato pracovní pozice zaujala a splňujete výše uvedené požadavky, zašlete nám do 8. 4. 2021 výše uvedené materiály na email petra.pekarkova@soc.cas.cz. Za projevený zájem o spolupráci předem děkujeme. Vybraní kandidáti a kandidátky na pozici budou pozvání na základě vyhodnocení zaslaných materiálů k pohovoru.

Odpovědí na tento inzerát či zasláním životopisu a dalších osobních materiálů dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem zprostředkování zaměstnání v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob. Udělení souhlasu je možné kdykoliv odvolat.


Uzávěrka přihlášek: 08. 04. 2021Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.