Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 02. 03. 2021
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici Věcný manažer/Věcná manažerka projektu OP VVV (part-time)
Požadavky:

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. (FLÚ) je veřejná výzkumná instituce, zabývající se bádáním v oblasti filosofie a příbuzných vědních oborech. FLÚ, jenž je v rámci Akademie věd České republiky největším pracovištěm v oblasti humanitních a společenských věd, tvoří více než 200 zaměstnanců se společným cílem rozvíjet poznání na mezinárodní úrovni a posilovat vědomí národní identity pomocí kritického zkoumání dějin českých zemí a středoevropského prostoru.

FLÚ se podílí nejen na vědecko-výzkumných projektech v oblasti humanitních věd, ale v rámci projektu "Rozvoj prostředí pro profesní růst pracovníků Filosofického ústavu AV ČR“ (financovaného z dotace EU) se zaměří na strategický rozvoj. Z tohoto důvodu hledáme posilu do našeho týmu na pozici:

VĚCNÝ MANAŽER/VĚCNÁ MANAŽERKA PROJEKTU OP VVV

Co bude náplní práce?
- zajišťovat věcné řízení projektu zacíleného na posilování institucionálních kapacit a zastupovat hlavního řešitele
- řídit odborné koordinátory jednotlivých klíčových aktivit
- ve spolupráci s hlavním řešitelem a Radou pracoviště dohlížet na kvalitu výstupů
- organizovat pravidelné porady realizačního týmu a projektový harmonogram
- poskytovat konzultace realizačnímu týmu
- nastavovat interní procesy
- zpracovávat reporty
- zajišťovat prezentaci projektu v souladu s pravidly publicity

Co očekáváme?
- znalost projektového řízení a předchozí zkušenost s projektovým managementem v oblasti fondů ESIF, ideálně OP VVV
- zkušenost se systémem ISKP 14+ a esfcr.cz (příprava zpráv o realizaci, žádostí o změny, vykazování indikátorů, a další související aktivity)
- znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B2
- velmi dobré organizační a komunikační schopnosti, zodpovědný přístup k práci, samostatnost, pečlivost a spolehlivost
- ideálně (není podmínkou) znalost problematiky certifikace HR Award a znalost prostředí veřejné výzkumné instituce

Co Vám můžeme nabídnout?
- práci na 0,375 úvazek s možností navýšení na 0,5 v případě rozšíření kompetencí o finanční management projektu (žádosti o platbu)
- smlouvu na dobu určitou (do 31.12.2022)
- mzdu v rozmezí 14-16tis. Kč (úvazek 0,375) nebo 20-22tis. Kč (úvazek 0,5) měsíčně
- účast na realizaci zajímavého projektu
- kolegiální atmosféru
- zaměstnanecké benefity (až 5 týdnů dovolené, až 8 sick days, možnost práce z domova, možnost jazykového a dalšího vzdělávání)
- příjemné pracoviště v historickém srdci Prahy

Nástup možný ihned nebo dle domluvy.

V případě Vašeho zájmu doručte přihlášku obsahující strukturované CV a motivační dopis emailem na cabalova@flu.cas.cz, osobně na podatelnu FLÚ nebo doporučeně poštou (na adresu Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., sekretariát ředitele, Jilská 1, 110 00 Praha 1) nejpozději do 19.3.2021 (včetně).

Vybraní uchazeči a uchazečky budou pozváni na osobní pohovor.

Kontaktní osoba: Petra Cabalová, tel. 731 617 389.

Zasláním své přihlášky dáváte FLÚ automaticky souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů za účelem ucházení se o pracovní pozici ve FLÚ v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR). Udělení souhlasu je možné kdykoliv odvolat.


Uzávěrka přihlášek: 19. 03. 2021Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.