Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 25. 02. 2021
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral researcher in physical chemistry
Požadavky: The Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences , Department of Dielectrics invites applications for the position of the : Postdoctoral researcher in physical chemistry

Post-doc position for researchers within 6 years from Ph.D. degree (maternity/paternity leave excluded). The successful candidate will become a part of a research team led by Dr. Jiri Hlinka. The candidate will perform in-silico modelling of electrochemical processes in water-dielectric-semiconductor heterostructures within an international project targeting novel strategies for photoelectrochemical hydrogen evolution.

Key responsibilities

Designing representative atomic configurations of the system

Testing interatomic potentials

Analyzing small subsystems by DFT calculations

Performing molecular dynamics simulations

Analyzing MD simulated trajectories

Preparing presentations and scientific publications

Your profile

PhD in physics, chemistry, material science or mineralogy

Experience in physical chemistry, or related fields

Practical knowledge of molecular dynamics techniques

Experience with catalysis, light-induced phenomena or spectroscopy welcomed

Basic programming skills (Fortran/C/C++/Python)

Advanced English, written and spoken

Our Offer

Starting in 2021 (preferably from April/May/June), guaranteed until the end of 2021. Possible

extension for two more years.

Working in an international and creative environment

Training and development opportunities (soft skills, language courses)

Further information is available at https://www.fzu.cz/en/career/why-fzu

How to apply Send your application to kariera@fzu.cz and include

brief motivation letter

curriculum vitae with a description of your experience and skills and contribution to your major publications.

Review of applications will start March 20th and it will continue until the position is filled

General employment questions should be addressed to Lucie Beránková (berankova@fzu.cz),

research-related enquiries to Jiří Hlinka (hlinka@fzu.cz)

Information on the processing of personal data can be found on the FZU website, at: https://www.fzu.cz/en/about-fzu/official-noticeboard/processing-of-personal-data

About the Institute The Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences (FZU) is a public research institution specializing in fundamental and applied research in physics, especially elementary particle physics, condensed matter physics, solid state physics, optics, plasma physics and laser physics. The FZU is the largest institute of the Czech Academy of Sciences with more than 1300 employees, including a considerable number of international workers. As a public research institution, the FZU contributes to increasing the level of knowledge, the quality of education, and the use of research findings in practice.

On April 2019, the FZU has become a holder of the certificate HR Excellence in Research Award, which is awarded by the European Commission. The FZU has thus ranked among the group of prestigious European institutions having the right to use this certificate.


Uzávěrka přihlášek: 20. 03. 2021Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.