Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 24. 02. 2021
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral position in experimental 2D materials science
Požadavky: The Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences, its progressive team within the Department of Analysis of Functional Materials, we are looking for a PhD/ postdoc with passion for materials science to join our running projects on 2D systems.

The candidate will profit from a powerful experimental infrastructure in Prague covering -ARPES / -XPS facilities, scanning tunneling microscopy (STM), and ex situ optical methods, which allow to study electronic band structure and chemical properties of individually selected m-scale 2D islands. We offer an exciting topic, expertise in the group, and an established international network for high-impact publications like recent ones on CVD-grown MoS2 [1,2], graphene [3], or Bi-chalcogenide topological insulators [4].

Within a time of two years and potentially beyond, the candidate will join a project, extending studies on systems like MoS2 to a wider range of 2D transition metal chalcogenides (TMCs) based on our established strategies of Ref. [1-3]. In parallel - since some promising new TMCs may be instable in air - we plan to implement in situ 2D exfoliation methods and optical photoluminescence/Raman access to our -ARPES / -XPS facilities, to create a unique experimental combination all under ultra-high vacuum conditions. We thus look for a candidate who also takes fun from hands-on work with us in the lab.

If you would like to know more about ongoing research projects and life as a foreign scientist in Prague, please contact directly: Jan Honolka, Ph.D. (honolka@fzu.cz).

[1] M. Velický et al., J. Phys. Chem. Lett. 11, 6112–6118 (2020)
[2] T. Verhagen et al., ACS Appl. Nano Mater. 3, 6563–6573 (2020)
[3] M. Vondráček et al., Nature Scientific Reports 6, 23663 (2016)
[4] V. Tkáč et al., Phys. Rev. Lett. 123, 036406 (2019)

We offer:
• Opportunity for professional growth in the scientific field
• Opportunity to participate in the activities of a top research institution
• Support for further employee training and growth (Mentoring Programmes)
• Home office mode
• Flexible working hours
• Meal allowance
• Child allowance and visitor´s room for adults with children
• 5 weeks of vacation and 5 “sick days”
• Employer’s contribution to a private pension scheme
• Multisport Card and other employment bonuses

Starting date negotiable

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Application procedure:
Please send a motivation letter, your CV, a list of publications and two references to the contact person: Petra Kratochvilova, HR partner, e-mail: kariera@fzu.cz, phone: +420 607 240 074.

Please make sure to identify the job title in the subject of your message.

Information on personal data processing is available at the FZU website, at: Processing of personal data | FZU .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
About the Institute

The Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences, v. v. i. (FZU) is a public research institution focusing on basic and applied research in physics. The FZU is the largest institute of the Czech Academy of Sciences with more than 1300 employees and a significant number of international workers.

The FZU strives to push the boundaries of knowledge and to conduct research in the fields of elementary particles, condensed matter physics, optics, plasma and laser physics.

Uzávěrka přihlášek: 31. 03. 2021Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.