Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 21. 01. 2021
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Two PhD positions in Chemistry and Biophysics
Požadavky:

The group of Dr. Vladimíra Petráková at Heyrovsky Institute of Physical Chemistry, Prague, Czech Republic offers two fully founded PhD positions starting in September 2021.

The positions are part of a five-year project entitled "Nanoscale magnifiers: sub-diffraction manipulation of light by plasmons" by the Czech Science Foundation. Within this project, we are developing a new method for spatial manipulation of light at the nanoscale by assembly of plasmonic nanostructures. We aim to use this method to advance visualization of densely packed biomolecules and their dynamics.

The first PhD student should have a background in chemistry and will focus on tailoring metallic nanoparticles for specific plasmonic enhancement, the second PhD student should have experience in optics and microscopy and will focus on visualization with plasmonic nanoparticles using single molecule microscopy techniques. The candidate will choose one of the Ph.D. programs at University of Chemistry and Technology or at Czech Technical University in Prague, Czech Republic.

The candidate will choose one of the PhD programs at University of Chemistry and Technology or at Czech Technical University in Prague, Czech Republic.

You can find more details at petrakova-group.eu.

We offer:
- part-time employment contract + Ph.D. scholarship
- student status with all its benefits (medical insurance, public transport discounts, tax deduction, etc.)
- high flexibility in both working time and location
- work in a young and dynamic team

Please submit your CV and a letter of motivation to recruitment@jh-inst.cas.cz before February 15, 2021. For questions, please contact Vladimíra Petráková vladimira.petrakova@jh-inst.cas.cz . Please, write in the subject line of your email SC2021_03.


Uzávěrka přihlášek: 05. 03. 2021Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.