Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 19. 01. 2021
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici expert in scientific programming and data management
Požadavky:

The Institute of Biotechnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic at the Biotechnology and Biomedicine Centre of the Academy of Sciences and Charles University in Vestec announces an open position:

Expert in scientific programming and data management

The Centre of Molecular Structure (part of the Czech Infrastructure for Integrative Structural Biology, https://www.ciisb.org/ and of the European infrastructure Instruct-ERIC, https://instruct-eric.eu/) participates in an EU Horizon 2020 project focused on provision of open access to biophysical techniques across Europe with a strong accent on definition of data standards and archival of biophysical data.
For details about the role, structure, equipment, and services provided by CMS refer to the web pages at https://www.ibt.cas.cz/en/core-facilities/centre-of-molecular-structure/.

We are looking for an expert in scientific programming with experience in scientific data processing for a European project focused on Standards for Data Archival and Exploitation.

Requirements:
• University education (PhD degree) in scientific computing, biophysics, biochemistry, structural biology, or computational chemistry
• Proven experience in scientific programming or in-depth data processing/scripting in biophysical, biochemical or structural biology fields
• Excellent communication skills and teamwork; documented previous teamwork experience
• English, written and spoken, advanced level
• Publication activity in the field
• Readiness for high workload
• Good repute

Job description:
We offer attractive work connected to development of data management infrastructure for biophysical data in the frame of an international project at the Institute of Biotechnology in the centre of excellence BIOCEV. The main responsibility lies in definition of data standards and models for biophysical data, development of algorithms, design of user interface, and realization of a pilot database of biophysical data. The person is expected to actively participate in multilateral international negotiations, to drive the tasks fulfillment in collaboration with the local international partners, and to present the results.

Start date: 1st July 2021

Workplace location: Vestec near Praha

Send written applications including a motivation letter and a professional CV, either in printed or electronic form to address: Institute of Biotechnology of the Czech Academy of Sciences, Prumyslova 595, 252 50 Vestec, Czech Republic, btu-office@ibt.cas.cz.

Application deadline: February 28, 2021

Informal enquiries can be sent to Dr. Jan Dohnálek, dohnalek@ibt.cas.cz.

We hereby inform you that the Institute of Biotechnology of the Czech Academy of Sciences shall process your personal data only to the extent for the purposes of selection of a suitable employee and closure of a contract of employment in accordance with the General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR).
More details on the processing of personal data of an applicant for open position are available at web site: https://www.ibt.cas.cz/cs/verejnost-media/oficialni-dokumenty/gdpr/.

Uzávěrka přihlášek: 28. 02. 2021Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.