Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 18. 01. 2021
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici TECHNICKÝ PRACOVNÍK, SKUPINA CÍLENÉHO VÝZKUMU “HBV CURE”
Požadavky:

Technický pracovník, skupina cíleného výzkumu “HBV Cure”


Výzkumná skupina Dr. Gabriela Birkuše se zabývá vývojem nových terapií chronické hepatitidy B, rakoviny a autoimunitních onemocnění. V centru zájmu je buněčná signální dráha cGAS-STING, která slouží k rozpoznávání cizí dsDNA v cytoplazmě buněk. Po aktivaci dráhy dochází k indukci produkce cytokinů, chemokinů a prozánětlivých faktorů, které vyvolávají antivirový stav v buňkách. STING a cGAS jsou v poslední době považovány za jedny z nejslibnějších terapeutických cílů z hlediska léčby chronické infekce HBV, resp. autoimunitních onemocnění typu syndrom Aicardi-Goutières.

Popis práce

 • rutinní vysokokapacitní proteinové exprese a purifikace
 • in vitro testování nově připravených sloučenin (DSF, HTRF, enzymová kinetika, atd.)
 • příprava a charakterizace konjugátů sloučenin s protilátkami
 • zpracování dat (MS Word, Excel, PowerPoint, specializované programy)

Požadavky

 • vysokoškolské vzdělání biologického nebo biochemického zaměření (Bc., Ing./Mgr.)
 • základní znalost a orientace při práci v laboratoři
 • základní znalost exprese a purifikace proteinů
 • výhodou předchozí zkušenost z oblasti enzymologie, chemické biologie, makromolekulární krystalografie nebo práce s tkáňovými kulturami
 • nezávislost, odpovědnost a spolehlivost
 • práce na počítači (MS Office)
 • anglický jazyk výhodou

Nabídka

 • práce v mladém, perspektivním a progresivním vědeckém kolektivu medicinálních chemiků, virologů, imunologů, výpočetních chemiků a biochemiků
 • zaškolení, možnost dalšího vzdělávání formou specifických kurzů
 • zajímavé finanční ohodnocení, 5 týdnů dovolené + 3 dny indispozičního volna, příspěvek na penzijní připojištění, systém benefitů

Nástup

únor-březen 2021

Kontakt

Pro více informací pište a strukturovaný životopis s krátkým motivačním dopisem a kontaktními údaji zasílejte vedoucímu skupiny „HBV Cure“ Dr. Gabrielovi Birkušovi na: gabriel.birkus@uochb.cas.cz.Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (www.uochb.cz) je přední mezinárodně uznávaná vědecká instituce, jejímž hlavním posláním je základní výzkum v oblasti chemické biologie a medicinální chemie, organické a materiálové chemie, chemie přírodních látek, biochemie a molekulární biologie, fyzikální chemie, teoretické chemie a analytické chemie. Nedílnou součástí poslání ÚOCHB je přenos výsledků základního výzkumu do praxe. Důraz na mezioborové zaměření výzkumu ústí do řady aplikací v medicíně, farmacii a dalších odvětvích.


Uzávěrka přihlášek: 28. 02. 2021Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.