Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 13. 01. 2021
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborný pracovník / odborná pracovnice v oddělení jazykové kultury (pracoviště v Praze, úvazek 0,5 – zástup za rodičovskou dovolenou)
Požadavky:
 • minimálně započaté magisterské studium, popřípadě započaté či zamýšlené doktorské studium filologického oboru,
 • zkušenost s webovými aplikacemi Českého národního korpusu výhodou,
 • znalost anglického jazyka, popř. i jiných světových jazyků vítána.

  Náplň práce – spolupráce na tvorbě veřejně přístupné elektronické databáze jazykových dotazů:
 • příprava nahrávek dotazů pro zpracování včetně lingvistické kategorizace,
 • lingvistická anotace jednotlivých dotazů,
 • publikační činnost v oblasti jazykové kultury s možným využitím lingvistických dat z databáze jazykových dotazů.

  Předpokládaný nástup od 1. 3. 2021.

  V případě zájmu zašlete strukturovaný odborný životopis na e-mailovou adresu smejkalova@ujc.cas.cz.
  Uzávěrka přihlášek: 10. 02. 2021 • Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.