Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 13. 01. 2021
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici Vedoucí ekonomického úseku/ekonom

Požadavky: Pracovní náplň:
• Vedení malého kolektivu (finanční účetní, mzdová účetní)
• Zpracování rozpočtu ústavu a kontrola jeho čerpání
• Tvorba interních směrnic
• Administrace dotací a kontrola čerpání dotací
• Spolupráce s řešiteli projektů v oblasti financování
• Evidence objednávek, kontrola smluv a obsluha registru smluv
• Spolupráce při realizaci veřejných zakázek
• Dohled nad inventarizací majetku a nakládáním s majetkem
• Komunikace se zřizovatelem AV ČR v oblasti dotací a správy majetku
• Spolupráce s auditorem a daňovým poradcem
• Zpracování statistických výkazů

Kvalifikační požadavky
• Plný pracovní úvazek
• VŠ, SŠ vzdělání ekonomického zaměření
• Znalost problematiky financování veřejných výzkumných institucí výhodou
• Anglický jazyk - alespoň základní úroveň

Nabízíme:
• HPP se smlouvou na dobu neurčitou
• Odpovídající mzdové ohodnocení v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem
• Stravenky
• Odborná školení a jazykové kurzy
• Příspěvek na sport, kulturu a rekreace
• Podpora v oblasti sladění pracovního a osobního života
• Káva na pracovišti zdarma
• Stabilní společnost a kolektiv


Termín nástupu:
dle dohody
Místo výkonu práce:
Praha 6, Pod Paťankou 30/5
Na Vaše písemné přihlášky zahrnující strukturovaný životopis, se těšíme na adrese: ih@ih.cas.cz

Ochrana osobních údajů při zaslání životopisu ve výběrovém řízení.
Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Ústav pro hydrodynamiku, AV ČR. v. v. i. prohlašuje, že osobní údaje poskytnuté uchazečem o zaměstnání budou použity pouze v rozsahu určeném pro výběrové řízení. Dále prohlašujeme, že údaje uchováme v databázi nejdéle po dobu jednoho roku od převzetí (doručení).
Uzávěrka přihlášek: 15. 02. 2021Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.