Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 12. 01. 2021
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborná pracovnice/odborný pracovník vědy a výzkumu / doktorandka/doktorand
Požadavky: Ředitel Filosofického ústavu AV ČR, v.v.i. vypisuje výběrové řízení na pozici odborné pracovnice/odborného pracovníka vědy a výzkumu nebo doktorandky/doktoranda v Kabinetu pro klasická studia.

Náplň práce:
- spolupráce na týmových projektech dle priorit oddělení (viz http://www.ics.cas.cz/oddeleni/anticke-kultury), zejména:
* publikování dílčích studií z oblasti antiky či její recepce a recenzí odborné literatury na tato témata
* rozvoj databází na webu www.olympos.cz v rámci projektu CLARIAH – MEMORI
* spolupráce na redakci publikací oddělení
- zpracování dílčího projektu v oblasti antické kultury nebo její recepce pod odborným vedením seniorního pracovníka oddělení (studie, aktivní účast na konferencích); vítána je zkušenost s projektem se zaměřením k překladům z antických jazyků
- zapojení do popularizačních aktivit KKS, včetně spolupráce při přípravě a organizaci Letní školy klasických studií; vlastní projekty a aktivita v této oblasti výhodou

Požadujeme:
- znalost latiny (nejméně na úrovni Bc.), vítána znalost klasické řečtiny
- doktorský projekt nebo jeho plán v oborech:
* antická kultura
* její recepce
* translatologický projekt věnovaný antickým jazykům
- znalost akademické angličtiny slovem i písmem
- znalost nejméně 1 dalšího světového jazyka

Nabízíme:
- nástup od 1. 3. 2021 nebo dle dohody
- poloviční úvazek v rozsahu 20 hod/týdně
- pracovní smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení
- mzdové ohodnocení odpovídající Vašemu profilu a Vnitřnímu mzdovému předpisu FLÚ
- práci v prestižní veřejné vědecké instituci
- možnost flexibilního plnění pracovních povinností
- příjemné pracovní prostředí
- zaměstnanecké benefity (až 5 týdnů dovolené, až 8 sick days, jógu na pracovišti, baby friendly kulturu)
- nabídku jazykového vzdělávání hrazeného zaměstnavatelem a účast na dalších školeních
- pracoviště v centru Prahy

Dokumenty požadované k žádosti:
- strukturovaný životopis
- průvodní dopis se zdůvodněním zájmu o pracovní pozici
- kontakty na nejméně dvě doporučující osoby

Přihlášku zasílejte e-mailem na adresu kks@ics.cas.cz nejpozději do 7. 2. 2021.

Vybraní uchazeči budou pozváni na pohovor (osobně nebo online), který se uskuteční v druhé polovině února 2021.

Kontaktní osoba: Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D., tel: 234 612 329, email: sarkissian@ics.cas.cz

Zasláním své přihlášky dáváte FLÚ AV ČR automaticky souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů za účelem ucházení se o pracovní pozici ve FLÚ AV ČR v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR). Udělení souhlasu je možné kdykoliv odvolat.


Uzávěrka přihlášek: 07. 02. 2021Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.