Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 11. 01. 2021
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Začínající vědecká pracovnice/pracovník či post-doktorandka/post-doktorand nebo o doktorandka/doktorand
Požadavky:

Ředitel Filosofického ústavu AV ČR, v.v.i. vypisuje výběrové řízení na pozici začínající vědecké pracovnice/začínajícího vědeckého pracovníka, post-doktoranda/post-doktorandky nebo doktorandky/doktoranda v Centru globálních studií.

Náplň práce:
- vědecký výzkum v oblasti globálních studií, se zaměřením na Eurasii, nejlépe na Rusko ve vztahu k Evropě
- publikační činnost
- prezentace na konferencích
- popularizační činnost

Požadujeme:
- Ph.D. nebo v doktorandském studiu v oboru filosofie nebo příbuzných humanitních či sociálních vědách
- kvalitní znalost anglického a ruského jazyka
- specializaci v dané oblasti výzkumu
- ochotu prezentovat výsledky práce příležitostně také širší veřejnosti

Nabízíme:
- poloviční úvazek v Centru globálních studií Filosofického ústavu AV ČR, v.v.i.
- pracovní smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení
- mzdové ohodnocení odpovídající dosavadním výsledkům a Vnitřnímu mzdovému předpisu FLÚ
- možnost podílet se na unikátních vědeckých projektech
- práci v prestižní veřejné vědecké instituci
- flexibilní pracovní dobu
- příjemné pracovní prostředí
- zaměstnanecké benefity (dovolená, sick days, nabídka jazykových kurzů)
- nástup od 1. 4. 2021 nebo dle dohody

Dokumenty požadované k žádosti:
- strukturovaný životopis
- dopis se zdůvodněním zájmu o pracovní pozici
- sken PhD. diplomu nebo potvrzení o doktorandském studiu
- kontakty na nejméně dvě doporučující osoby

Přihlášku zasílejte e-mailem na adresu cgs@flu.cas.cz nebo doporučeně na adresu: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., sekretariát ředitele, Jilská 1, 110 00 Praha 1, případně předejte přímo do podatelny ústavu nejpozději do 11. 2. 2021.

Vybraní uchazeči budou pozváni na pohovor (osobně nebo online), který se uskuteční v druhé polovině února 2021.

Kontaktní osoba: Marie Hlavičková, tel: 221 183 350, email: cgs@flu.cas.cz

Zasláním své přihlášky dáváte FLÚ AV ČR automaticky souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů za účelem ucházení se o pracovní pozici ve FLÚ AV ČR v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR). Udělení souhlasu je možné kdykoliv odvolat.


Uzávěrka přihlášek: 11. 02. 2021Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.