Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 05. 01. 2021
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral position in Molecular mechanisms of insulin secretion
Požadavky:

Laboratory of Mitochondrial Physiology on the Institute of Physiology in Prague, Czech Republic, is seeking a scientist for a position:

Postdoctoral position in Molecular mechanisms of insulin secretion

The research project will focus on unravelling of novel molecular pathways essential for redox regulations during glucose-stimulated insulin secretion (GSIS) and etiology of type 2 diabetes (T2D). The aim is to determine mitochondrial and cytosolic targets essential in redox regulations during GSIS and a possible development of glucotoxicity- and lipotoxicity- related oxidative stress initiating T2D. Models will include insulinoma INS1E cells, isolated beta cells and Langerhans islets and transgenic mice (see Diabetes doi: 10.2337/db19-1130 and Antioxidants & Redox Signaling doi: 10.1089/ars.2019.7800). Besides standard molecular methods RNaseq, proteome-wide analyses, metabolomic analyses, pancreatic islet/animal genetic modifications will be applied.

The applicant will join an enthusiastic young team in the Institute of Physiology, ASCR. We have a strong background in mitochondrial bioenergetics and mitochondrial dynamics; in etiology of diabetes, in vitro studies of beta-cells, and 3D super-resolution microscopy. Our laboratory has an access to the EU supported BIOCEV institute to advanced core facilities of BIOCEV. Mice breading, constructions of new knock-outs or knock-ins will be performed in cooperation with The Czech Centre for Phenogenomics (CCP) of the BIOCEV.

We seek for a highly motivated applicant with background in cell biology, biochemistry or omics technologies and bioinformatics. Background in diabetes and mitochondrial research is not necessary but beneficial. We require a good publication record, independent thinking, and ability to work single-handedly but within the team, fluent English. Experience with cell cultures, CRISPR/Cas technology, bioenergetics, advanced microscopy techniques, animal experiments and transgenic models is an advantage. Applicants should have the PhD degree.

Requirements:
We are looking for:
-Highly motivated, independent, creative candidates with PhD degree in cell biology, biochemistry or omics technologies and bioinformatics or related disciplines,
- Background in diabetes is an advantage
- Experience with cell cultures, CRISPR/Cas technology, bioenergetics, advanced microscopy techniques, animal experiments and transgenic models is an advantage
- good publication record
- Fluent English

We offer:
- Working in international environment
- Competitive salary 40.000 CZK (approx. 1 500 EUR) with a possible surplus according to involvement in other grant projects
- Three years contract with possible extension
- Social benefits (health insurance, contribution to pension, diets, language courses)
- 5 weeks of holiday + 3 sick days

Further information:
The position is available from 1 January 2021. After the approval, the contract will be signed at first for three years. The contract will obey the applicable law of the Czech Republic.

Application:
Interested candidates can send their application intent containing structured curriculum vitae, motivation letter and two letters of recommendation of two independent referees.to email: marcela.tomaskova@fgu.cas.cz


Uzávěrka přihlášek: 31. 01. 2021Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.