Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 07. 12. 2020
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Klíčový zahraniční vědecký pracovník/pracovnice (KZVP) v Centru výzkumu kosmického záření a radiačních jevů v atmosféře (CRREAT)
Požadavky: V projektu CRREAT (www.crreat.eu) provádíme měření atmosférického záření a ionizujících jevů na satelitech, v letadlech, pomocí bezpilotních vzdušných dopravních prostředků, v monitorovacích vozidlech a na pozemních stanicích. Projekt CRREAT přispěje k objasnění vzniku blesků, ke zlepšení modelů kosmického počasí, bezpečnosti letecké dopravy a spolehlivosti globálních navigačních systémů.

Popis práce:
• Řízení vědeckých aktivit celého týmu, v němž pracuje celkem 15 vědeckých pracovníků ze tří institucí: Ústavu jaderné fyziky AV ČR, Ústavu fyziky atmosféry (ÚFA) AV ČR a Fakulty elektrotechnické (FEL) ČVUT
• Podíl na vědeckých aktivitách týmu, na tvorbě článků a jejich publikaci, prezentaci výsledků na konferencích, přípravě grantových návrhů, pomoc s vedením prací studentů

Požadavky:
• Vysokoškolské vzdělání z fyziky nebo aplikované matematiky či souvisejících oborů
• Působení v zahraniční vědecké a výzkumné (VaV) instituci v rámci pěti let (2009-2013), kde pracovník prováděl nezávislý aktivní výzkum alespoň 36 po sobě jdoucích kalendářních měsíců
• Výrazná osobnost ve svém oboru na mezinárodní úrovni, splňující požadavky pro úroveň R3 nebo R4 (Established Researcher/Leading Researcher)
• Bohatá historie publikační činnosti
• Manažerské kvality
• Prokazatelná úspěšnost v získávání grantů v mezinárodních programech VaV
• Další zkušenostmi z VaV, standardně požadované pro vedoucí výzkumné pracovníky v prestižních zahraničních pracovištích VaV

Nabízíme:
• Hlavní pracovní poměr se 100% (v případě zájmu uchazeče i kratším, ale minimálně 50%, tj. 0,5 FTE) úvazkem na dobu určitou do 31.10.2022 s možností prodloužení, plně realizovaný na pracovišti projektu CRREAT
• 5 týdnů dovolené, poukázky na oběd, podporu volnočasových aktivit, zkrácenou a flexibilní pracovní dobu

Maximální měsíční hrubá mzda při plném úvazku: 84 000 Kč
Předpokládané datum nástupu: co nejdříve, nejpozději do června 2021

Kontakt:
Ondřej Ploc (ploc@ujf.cas.cz) a Josef Šalamon (salamon@ujf.cas.cz)
Pracoviště se nachází v Praze 8 na oddělení dozimetrie záření Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Uzávěrka přihlášek: 30. 01. 2021Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.