Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 13. 11. 2020
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoc in experimental biophysics
Požadavky:

A four year postdoctoral position is available in a young, international and creative team with a collaborative atmosphere, in laboratories with leading-edge technology and equipment. The aim of the project is to develop protocols for formation of new tethered lipid bilayer systems and to use them for elucidating the role of aggregation in the function of membrane proteins. In addition to membrane biophysics, the project comprises the development of new optical microscopy techniques (fluorescence as well as label free) and liquid cell technology for electron microscopy. The work involves collaboration with national universities and groups at University of Vienna, Leiden University and University of Göttingen.
For more details about our research group, please check https://hof-fluorescence-group.weebly.com/

Requirements:
We are looking for:
- PhD or equivalent degree in natural sciences (biophysics, physics, chemistry or related field).
- Good communication skills in written and spoken English.
- Familiarity with membrane biophysics is an advantage.
- Research experience in biophysics, physics, chemistry or related field 1-4 years.

We offer:
- Full-time job (40 hours per week)
- Working in international environment
- 25 days paid leave of absence (holidays) per year + 3 days of paid sick-leave in addition to the statutory insurance
- Flexible working-time, the possibility of part-time work

Application:
Interested candidates can send their CV, motivation letter (with a brief summary of previous research activities), and names plus e-mail addresses of references to e-mail: recruitment@jh-inst.cas.cz till 9. 12. 2020 .

The position is available from 1 January 2021.

Uzávěrka přihlášek: 09. 12. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.