Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 11. 11. 2020
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici vědecký pracovník v oboru dějiny vědy 19 a 20. století (úvazek 1,0)
Požadavky:
VŠ vzdělání v oboru historie nebo příbuzných disciplínách v doktorském stupni (Ph.D., CSc. nebo uznávaný ekvivalent),
výrazné zahraniční zkušenosti,
mezinárodní vědecký a publikační profil s těžištěm ve středoevropských dějinách vědy mezi lety 1848–1938,
aktivní znalost dvou světových jazyků (povinně angličtina nebo němčina),
znalost dalších středoevropských jazyků výhodou,
schopnost samostatně i týmově vědecky pracovat.

Náplň práce:
původní výzkum v dané oblasti a publikace jeho výsledků v ČR i v zahraničí,
koncipování a řešení projektů účelové podpory,
organizace vědeckých setkání.

Nabízíme:
pozici ve stabilní výzkumné instituci s adekvátním mzdovým ohodnocením,
odměny v závislosti na dosažených výsledcích,
benefity: 5 týdnů dovolené, sick days, stravenky, příspěvek na penzijní pojištění,
jazykové kurzy,
nástup od 1. 1. 2021 nebo dohodou.

Přihlášky s přiloženým strukturovaným profesním životopisem, kopiemi VŠ diplomů (doktorského studia), soupisem osobní bibliografie a představou o působení v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR zasílejte emailem na sekretariat@mua.cas.cz a zároveň v uzavřené obálce (rozhoduje datum poštovního razítka) nadepsané Výběrové řízení – dějiny vědy na adresu:

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
ředitel
Gabčíkova 10
182 00 Praha 8
Uzávěrka přihlášek: 15. 12. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.