Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 02. 11. 2020
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vývojář jednoelektronových bází
Požadavky: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (FZÚ) je veřejná výzkumná instituce, zaměřená na základní a aplikovaný výzkum v oblasti fyziky. FZÚ je největším ústavem Akademie věd České republiky s více než 1300 zaměstnanci, kde nemalý počet tvoří zahraniční pracovníci.

Ambicí FZÚ je posouvat hranice lidského poznání a provádět špičkový výzkum elementárních částic, kondenzovaných systémů, pevných látek, optiky, fyziky plazmatu a laserové fyziky.

FZÚ je od 26. dubna 2019 držitelem certifikátu HR Excellence in Research Award (Ocenění excelence lidských zdrojů ve výzkumu), které uděluje Evropská komise. FZÚ, jako největší pracoviště Akademie věd, se tak zařadil do prestižní skupiny evropských institucí majících právo používat tuto certifikaci.

Do Oddělení radiační a chemické fyziky, v blízkosti metra C – Ládví, hledáme nové vysokoškolské studentky/ studenty pro odbornou spolupráci.

Náplň práce:
Student/ tka se bude podílet na vývoji, implementaci a testování metod k vývoji jednoelektronových bází vhodných k popisu Rydbergových excitovaných a rezonančních stavů. Následně se bude podílet i na studiu rezonancí vybraných systémů.
Práce bude zahrnovat:
• teoretické odvozování
• programování
• zadávání výpočtů a analýzu výsledků

Požadavky:
Student/ tka by měl mít osvojeny základy kvantové mechaniky, nejlépe po absolvování pokročilého kurzu. Předpokládá se zájem o teoretické metody a samotné studium malých molekulových
a atomových systémů.
• Výhodou jsou teoretické základy či praxe v kvantové chemii
• Základní uživatelské dovednosti v operačním systému UNIX/Linux
• Základní znalost programování a skriptování

Nabízíme:
• Zajímavou a rozmanitou práci ve výzkumu v oboru teoretické chemické fyziky
• Příležitost participovat na chodu špičkové výzkumné organizace
• Podporu dalšího vzdělávání, osobního rozvoje a růstu
• Flexibilní pracovní dobu


Spolupráci je možné navázat na podzim či v zimě 2020/ 2021.


Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete nám svůj strukturovaný životopis a motivační dopis v českém a v anglickém jazyce na níže uvedený e-mail kontaktní osoby.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách FZÚ, na adrese:
https://www.fzu.cz/o-fzu/uredni-deska/zpracovani-osobnich-udaju .

Kontakt: Petra Kratochvílová, HR partner, tel. +420 266 052 125
Uzávěrka přihlášek: 31. 12. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.