Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 19. 10. 2020
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici POSTDOCTORAL RESEARCHER
Požadavky:

The Institute of Physiology, Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic

is opening a position in the Laboratory of Cellular Neurophysiology in the group of Prof. Ladislav Vyklicky M.D., Ph.D., D.Sc. for a position:

POSTDOCTORAL RESEARCHER

The postdoctoral position is available for 3 years with a possible extension as a junior scientist.
The main research interest of the laboratory is the structure, function, and pharmacology of NMDA receptors (NMDARs) and their role in excitatory synaptic transmission. The goal is to understand how mutations in genes encoding NMDAR subunits described in individuals diagnosed with neuropsychiatric disorders such as schizophrenia, autism spectrum disorder or epilepsy, affect excitatory signaling and to rectify the impaired function by pharmacological tools. In our research we use mainly electrophysiological (patch-clamp), molecular biology, immunohistochemical, and behavioral methods with the employment of different models. More information about the laboratory profile is available at: https://www.fgu.cas.cz/en/departments/laboratory-of-cellular-neurophysiology.

Annotation of the research project
The research project will focus on the use of single-molecule Förster resonance energy transfer (smFRET) to study conformational dynamics of individual NMDAR molecules with the aim to bridge the gap between electrophysiological and structural studies. Since smFRET allows conformational readout of transitions between non-conductive states, it provides an ideal method for studying the effect of NMDAR mutations on receptor conformational dynamics and allows identification of exact conformational states in which NMDAR modulators bind and how they affect this conformational space, dynamics, and eventually the NMDAR function.

The successful candidate should have a background in biophysics, neuroscience and pharmacology supported by a strong publication record. He/she will be responsible for independent design of experiments, data acquisition and data analysis. Previous experience in cell cultures, cloning, patch-clamp electrophysiology and smFRET is expected. Basics of Unix and/or Python is a plus.

We offer a competitive monthly salary of 50 000 CZK (approx. 1 800 EUR) with a possible raise based on the candidate's skills and involvement in grant projects. For further information please contact Marcela Tomášková (Marcela.Tomaskova@fgu.cas.cz). To apply, please send a letter of interest, a structured CV, a list of publications, photocopies of documents proving the attained level of education, and recommendation letters of two independent academic referees to the following address: marcela.tomaskova@fgu.cas.cz Applications need to be received by November 30th 2020.

Institute of Physiology, Czech Academy of Sciences, Videnska 1083, 142 20 - Prague 4, Czech Republic
Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.