Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 09. 10. 2020
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník ve skupině elektronové spektroskopie
Požadavky: Skupina elektronové spektroskopie je zapojena do mezinárodního projektu KATRIN (KArlsruhe TRItium Neutrino experiment). Cílem projektu je experimentální stanovení hmotnosti neutrina s desetinásobnou přesností oproti dosavadním měřením předchůdců. Naše skupina mj. vyvíjí a dodává vysoce stabilní kalibrační zdroje monoenergetických elektronů, které jsou intenzivně využívány pro systematická a monitorovací měření v projektu KATRIN.
Další informace o projektu jsou k dispozici na internetových stránkách: https://www.katrin.kit.edu, http://www.ujf.cas.cz/cs/oddeleni/oddeleni-jaderne-spektroskopie/vyzkum/mereni-hmotnosti-neutrina/

Pozice je vypsána se 100% úvazkem po dobu tří let, pracovní poměr může být po vzájemné dohodě prodlužován. Předpokládané datum zahájení pracovního poměru je 1. ledna 2021.
Popis práce:
- Účast na přípravě a testování kalibračních zdrojů - Účast na analýze experimentálních dat získaných s pomocí zdrojů v měřeních KATRIN - Příprava vědeckých článků a prezentací - Příprava grantových přihlášek - Vedení bakalářských, magisterských či dizertačních prací - Spolupráce s partnery projektu KATRIN
Požadujeme:
- Hodnost Ph.D. v oblasti experimentální jaderné fyziky s praxí v oboru minimálně 4 roky - Přímá zkušenost s prací v projektu KATRIN nebo podobném projektu vítána - Znalosti práce s vakuovými aparaturami a měřeními elektrických veličin - Schopnost matematického zpracování dat, znalost software Windows, LINUX, ROOT, C++ - Dobrá znalost angličtiny - Schopnost prezentovat výsledky na vědeckých a technických poradách a setkáních - Schopnost pracovat v týmu
Žádost o pozici (Adobe, MS Word) musí obsahovat:
- Žádost o pozici (motivace žádosti) - Životopis (vzdělání, nynější pozice, eventuální pedagogická zkušenost) - Kopie Ph.D. diplomu - Publikace žadatele (články, zprávy, prezentace, jiné)
Adresa pro zaslání žádosti o pozici:
Oddělení jaderné spektroskopie
Ústav jaderné fyziky AV ČR
CZ – 250 68 Řež
Česká republika

Se žadatelem o pozici bude proveden pohovor. Otázky na vyhlašovanou pozici směřujte prosím na Dr. Drahoslava Vénose, venos@ujf.cas.cz, telefon: +420 212 241 677
Uzávěrka přihlášek: 30. 10. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.