Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 07. 10. 2020
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný pracovník v Centru výzkumu kosmického záření a radiačních jevů v atmosféře (CRREAT)
Požadavky: Do vědeckého týmu hledáme posilu z řad doktorandů, postdoků či zkušených vědeckých pracovníků. V projektu CRREAT (www.crreat.eu) provádíme měření atmosférického záření a ionizujících jevů na satelitech, v letadlech, pomocí bezpilotních vzdušných dopravních prostředků, v monitorovacích vozidlech a na pozemních stanicích. Projekt CRREAT přispěje k objasnění vzniku blesků, ke zlepšení modelů kosmického počasí, bezpečnosti letecké dopravy a spolehlivosti globálních navigačních systémů.

Popis práce: Hlavní část práce uchazeče spočívá ve vyhodnocení údajů získaných z našich měřících zařízení používaných při studiích atmosféry, a ve vytvoření databáze, která nám usnadní zkoumání vztahů mezi různými datovými soubory a umožní snadný přístup dalším vědcům a veřejnosti. Úkoly: • Analýza dat z měřicí aparatury pro detekci ionizujícího záření, zpracování velkých a komplexních datových souborů • Účast na měřicích kampaních • Příprava vědeckých článků a prezentací na mezinárodních konferencích • Příprava grantových žádostí • Dohled nad pracemi vysokoškolských studentů • Úzkou spolupráci s výzkumnými ústavy z ČR, Francie, Německa, Slovenska, Arménie, Ruska, USA a Japonska

Požadavky: • Vysokoškolské vzdělání z fyziky nebo aplikované matematiky či souvisejících oborů • Zkušenosti s analýzou dat • Samostatná orientace v dané vědecké oblasti, schopnost osvojit si nové technologie • Schopnost práce v týmu • Dobrá znalost anglického jazyka

Nabízíme: • Hlavní pracovní poměr se 100% úvazkem na dobu určitou až na 2 roky s možností prodloužení • 5 týdnů dovolené, poukázky na oběd, podporu volnočasových aktivit, zkrácenou a flexibilní pracovní dobu

Hrubá mzda při plném úvazku: 45 000 Kč (doktorand) až 56 000 Kč (vědecký pracovník)

Předpokládané datum nástupu: podle dohody v roce 2020

Kontakt:
Ondřej Ploc (ploc@ujf.cas.cz) a Josef Šalamon (salamon@ujf.cas.cz).
Pracoviště se nachází v Praze 8 na oddělení dozimetrie záření Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Uzávěrka přihlášek: 30. 10. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.