Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 07. 10. 2020
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborný pracovník / odborná pracovnice v dialektologickém oddělení
Požadavky:
 • ukončené magisterské studium v oboru český jazyk (diachronní orientace a absolvování dialektologického semináře výhodou),
 • podmínka: nejpozději do tří let od nástupu zahájit doktorské studium (dokončené, popř. probíhající doktorské studium výhodou),
 • znalost ruštiny, němčiny vítána.
 • Předpokládaný nástup od 1. 1. 2021 (brněnské pracoviště).

  Náplň práce: výzkum nespisovných útvarů českého národního jazyka, především tradičních teritoriálních dialektů, lexikografické zpracování nářečního materiálu, účast na terénních výzkumech.

  V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis spolu s kontaktními údaji na e-mailovou adresu ireinova@ujc.cas.cz, a to nejpozději do 4. 11. 2020.

  Vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru, který se uskuteční v úterý 10. 11. 2020 v dopoledních hodinách na adrese Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dialektologické oddělení, Veveří 97, 602 00 Brno (vchod z ul. Resslova).
  Uzávěrka přihlášek: 04. 11. 2020  Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.