Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 29. 09. 2020
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Analytik/analytička hydrologických procesů v krajině (1,0)
Požadavky:

Popis práce:

Práce na plný úvazek (případně zkrácený po dohodě) v oblasti analýz funkčních vztahů hydrologických funkcí krajiny vzhledem k dalším ekosystémovým službám. Pracovník/pracovnice se zaměří zejména na studium procesů v ploše krajiny a jejich vazbu se srážkově-odtokovými poměry a režimem podzemních vod. Nástrojem této analýzy bude využití dynamických distribuovaných hydrologických modelů a procesně orientovaných modelů za současných i hypotetických podmínek v důsledku měnícího se klimatu dle škály scénářů. Práce uchazeče bude dále zaměřená na testování, kalibrace a implementaci vybraných nástrojů pro hodnocení dopadů změny klimatu a to včetně extenzivního využívání dat dálkového průzkumu Země. Spolupráce při návrhu a ověřování adaptačních a mitigačních opatření ve vodním režimu krajiny s využitím počítačového modelování. Běžnou náplní bude rešeršní práce s cizojazyčnou literaturou. Předpokládá se příprava textových výzkumných zpráv, prezentací a zejména samostatných vědeckých článků primárně v anglickém jazyce. Pozice předpokládá otevřenost ke spolupráci v rámci interdisciplinárního týmu vlastní iniciativu a ochotu podílet se aktivně na výzkumu, který je motivován snahou porozumět podstatě problému – curiosity driven research.

Požadujeme:

- Vysokoškolské vzdělání (ukončené magisterské nebo doktorské studium) v oboru Hydrologie, Hydrogeologie nebo Fyzické geografie nebo příbuzných oborů
- Doložená profesní zkušenostech v oblastech hydrologického případně matematického modelování a/nebo práce v oblasti hydrologického výzkumu či jiného výzkumu s využitím matematického modelování a/nebo geostatistických metod a to v souhrnné době nejméně 3 let;
- Schopnost a zájem analyzovat vazby v systému půda-rostlina-atmosféra včetně znalosti zdrojů dat a jejich využití;
- Doložená znalost principů metod hydrologického a hydraulického modelování formou osobních referencí (lze nahradit referencemi z jiných oblastí aplikace matematických modelů);
- Pokročilá znalost geostatistiky a znalost práce v GIS
- Pokročilá znalost anglického jazyka (slovem i písmem)
- Základní znalost německého jazyka (lze nahradit ochotou vzdělání v krátké době doplnit)
- Doložená publikační činnost v periodicích s IF (nejméně 3 prvoautorské práce)
- Uživatelská znalost MS OFFICE na vysoké úrovni
- Bezúhonnost
- Komunikativnost
- Samostatnost

Výhodou:

- Předchozí práce s integrovanými modely MIKE DHI nebo jimi srovnatelnými komplexními systémy
- Základy pokročilé statistiky
- Zkušenosti s programováním
- Znalost softwaru „R“
- Zkušenosti s využitím dat DPZ
- Pokročilá znalost německého jazyka (slovem i písmem) vzhledem z důvodu běžících mezinárodních projektů
- Znalost dalších jazyků s ohledem na využití v projektech EU

Nabízíme:

- Zajímavou, perspektivní a smysluplnou práci v dynamicky se rozvíjejícím oboru i v mezinárodním kontextu
- Flexibilní pracovní podmínky zaměřené na rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem;
- Zázemí stabilního vědeckého pracoviště
- Možnost zahraničních stáží a konferencí
- Možnost dlouhodobé práce z domova s potřebnou hardwarovou a softwarovou podporou
- Možnost dalšího vzdělávání příp. doktorského studia a profesního růstu.

Předpokládaný nástup od 1. 11. 2020 nebo dle dohody.

V případě zájmu o nabízenou pozici zašlete svůj strukturovaný odborný životopis a motivační dopis do 19.10.2020 na e-mailovou adresu jobs@czechglobe.cz. Vybraní uchazeči budou pozváni na ústní pohovor.


Uzávěrka přihlášek: 19. 10. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.