Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 24. 09. 2020
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoc – analytik/analytička produkčního potenciálu zemědělské krajiny
Požadavky:

- na částečný zaměstnanecký úvazek (výše úvazku 0,2)

Popis práce:

Práce na úvazek do 0,2 v oblasti analýz vývoje funkcí zemědělské krajiny zejména se zaměřením na rostlinnou produkci na lokální a regionální úrovni. Tvorba prognóz na základě bioklimatologických modelů a procesně orientovaných růstových modelů za současných i hypotetických podmínek v důsledku měnícího se klimatu dle škály scénářů. Práce zaměřená na testování, kalibrace a implementaci vybraných nástrojů pro hodnocení dopadů změny klimatu vč. energetické a látkové bilance. Spolupráce při návrhu a ověřování adaptačních a mitigačních opatření v zemědělství s využitím statistických analýz a počítačového modelování. Aktivní práce s dynamickými růstovými modely a jejich tvůrčí aplikace. Práce s cizojazyčnou literaturou. Příprava textových výzkumných zpráv, prezentací a vědeckých článků v českém i anglickém jazyce. Dílčí koordinace výzkumných aktivit doktorandů zapojených do výzkumného týmu.

Požadujeme:

- Vysokoškolské vzdělání (ukončené doktorské studium) v oboru Agronomie, Agroekologie, Fyziologie rostlin, Fyzické geografie nebo příbuzných oborů případně Aplikovaná statistika, Aplikovaná matematika nebo příbuzných oborů
- Schopnost detailně analyzovat vazby v systému půda-rostlina-atmosféra
- Znalost aktivní práce nejméně s jedním růstovým modelem doložené publikační činností
- Znalost anglického jazyka (slovem, písmem)
- Znalost statistiky a statistických metod
- Uživatelská znalost MS OFFICE na vysoké úrovni
- Komunikativnost
- Samostatnost

Výhodou:

- Zkušenosti s programováním
- Znalost softwaru „R“
- Znalost práce v GIS

Nabízíme:

- Zajímavou, perspektivní a smysluplnou práci v dynamicky se rozvíjejícím oboru i v mezinárodním kontextu
- Zázemí stabilního vědeckého pracoviště
- Možnost zahraničních stáží a konferencí

V případě zájmu o nabízenou pozici zašlete svůj strukturovaný odborný životopis a motivační dopis do 13.10.2020 na e-mailovou adresu jobs@czechglobe.cz. Vybraní uchazeči budou pozváni na ústní pohovor.


Uzávěrka přihlášek: 13. 10. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.