Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 24. 09. 2020
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník/ce
Požadavky:

Heyrovského ústav je součástí Akademie věd ČR a věnuje se mezinárodně špičkovému výzkumu v oblastech souvisejících s fyzikální chemií. Na vědeckých projektech se podílí týmy složené z výzkumníků z různých koutů světa.

Požadujeme: Vysokoškolské vzdělání v oblasti chemie, fyziky nebo technických oborů, schopnost samostatně a aktivně řešit výzkumné úkoly. Minimální pracovní úvazek 0,5 (20 hodin týdně). Vhodní jsou též studenti magisterského či Ph.D. studia.

Náplň práce: Aplikovaný výzkum v oblasti praktického využití fotokatalýzy pro zlepšení životního prostředí. Provádění experimentů a fyzikálně-chemická interpretace získaných výsledků. Publikační a prezentační činnost vztahující se k předmětu výzkumu.

Nabízíme: Zajímavá práce a aktivní účast na špičkovém aplikovaném výzkumu v oblasti nových technologií sloužících ochraně přírody a lidského zdraví v týmu vědců z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR ve spolupráci s týmem přední nanotechnologické společnosti Advanced Materials-JTJ s.r.o.

Strukturovaný životopis, motivační dopis, přehled dosažených výsledků, pracovních zkušeností zasílejte do 22. 10. 2020 na radek.zouzelka@jh-inst.cas.cz .

Pracovní smlouva bude uzavřena do 30. 6. 2022, v případě oboustranné spokojenosti možnost prodloužení.

Nástup možný od 1. 11. 2020
Uzávěrka přihlášek: 22. 10. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.