Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 17. 09. 2020
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Geoscientist and Lab Manager of Low Temperature Thermochronology Laboratory
Požadavky:
The Department of Neotectonics and Thermochronology, Institute of Rock Structure and Mechanics, seeks an applicant for the position of Research scientist and Manager of Low Temperature Thermochronology Laboratory. Our fully established laboratory is equipped with an Alphachron helium extraction line, an up-to date mineral separation and chemical laboratory as well as all required microscopic equipment. The lab has also two fully trained technicians (geologists and chemist) in charge of mineral separation and chemical dissolution/spiking.

The candidate will leadour (U-Th)/He thermochronology laboratory and perform research in this discipline. The preferred candidate will have demonstrated experience in running a thermochronology laboratory, as he/she will be responsible for the complete helium dating process, including training of students and visitors,and maintenance of laboratory equipment. The selected candidate will be encouraged to lead his/her own research with freedom to develop the methodology, will be expected to write proposals, collaborate with other interested groups, and publish scientific papers.

Position requirements:
 • Candidates are required to have completed the PhD degree prior to start the position. The start date for the position is as soon as possible.
 • Although various backgrounds will be considered, experience in low-temperature thermochronology-helium dating technique and in operating a device for helium extraction and analysis (for example Alphachron TM etc.) is especially desirable.
 • Good interpersonal and communication skills and a collaborative style of research are required.

 • Initial appointmentis for 3 years with a possibility for additional 2 years and it has the potential for becoming a permanent position after first evaluation and good progress.

  Applications must be received by 20th October 2020 (applications received after this date may be considered if the position is not filled). Complete applications will consist of a Letter of research interestand motivation, CV (including publications list and past laboratory experience), and two to three reference contacts.

  Salary: Commensurate with experience, enhancement depending on projectsand collaborations.

  Employment Type: Full-time

  The applications and other questions regarding this position should be directed to Petra Štěpančíková at .

  Find more information on: www.irsm.cas.cz/department-of-neotectonics-and-thermochronology

  Uzávěrka přihlášek: 20. 10. 2020  Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.