Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 11. 09. 2020
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoktorand / Molecular modeler in Bioelectrodynamics research team
Požadavky:

Do you love molecules and computers? Do you want to work on exciting projects at the interface of bionanotechnology and electromagnetics? Then apply for this position!

JOB DESCRIPTION

At the Bioelectrodynamics research team (Institute of Photonics and Electronics of the Czech Academy of Sciences), we are looking for a highly motivated researcher for modeling electromagnetic properties of cytoskeleton protein systems. To that end, you will employ classical molecular dynamics, modal analysis, and coarse-grained modeling to understand a dielectric response and vibrational modes of solvated proteins as well as the response of proteins to ultrashort and sub THz external electric field. We expect you to be comfortable working with/managing Linux OS needed for your work.

Your molecular models will guide the experiments and will be verified by your colleagues using chip-based spectroscopy and advanced microscopy imaging approaches. This position is offered within the project funded by the national excellent fundamental research program EXPRO. The grand goal of the project is to probe and control protein nanosystems using ultrashort microwave and sub THz pulses. Your results will contribute to the development of novel electromagnetic technologies for gentler and more effective biomedicine and bionanotechnology of the future.

REQUIREMENTS:

- PhD in computationally and molecularly oriented biophysics, chemistry, biomedical engineering or similar
- Very good communication skills and the ability to work in a team-focused environment.

WE OFFER:

The Czech Academy of Sciences is internationally highly ranked research institution with exceptional quality growth. At the Institute of Photonics and Electronics of CAS, we offer interesting and challenging job in an international environment, work in a multidisciplinary research team and excellent research infrastructure. We ensure a strong support of career growth towards professional and scientific independence.

Above that we offer:
• 5 weeks of vacation + 3 sick days benefit (in case of a full-time contract)
• Flexible working hours
• Annual performance bonus
• A friendly team of supporting colleagues
• Modern educational courses and training for continuous professional and scientific development
• Sport allowance - MultiSport card, catering contribution, team building events
• Full-time employment contract for 2 years (with the possibility of an extension)

APPLICATION PROCEDURE

If you find this position interesting and challenging for you, please send to e-mail petrlova@ufe.cz the following documents:
• cover letter,
• CV,
• list of publications.

In the subject line of your e-mail, please state, that you apply for the position of Postdoc position / Molecular modeler.

Starting date of the position: as soon as possible

Uzávěrka přihlášek: 02. 11. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.