Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 08. 09. 2020
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník se specializací na pokročilé matematické (statistické) metody pro zpracování dat o Zemi
Požadavky:

- Oddělení klimatického modelování
- 1,0 úvazek
- pracoviště Bělidla 986/4a, 603 00 Brno

Pracovní náplň

Pracovní náplní vědeckého pracovníka bude aplikace pokročilých metod časové a prostorové analýzy na data věd o Zemi (geosciences) se zaměřením na klimatologii a hydrologii. Kromě aplikace existujících pokročilých metod se očekává vývoj nových matematických modelů pro zpracování vícerozměrných dat, vč. jejich testování a verifikace výsledků. Pracovní náplň bude dále zahrnovat základní zpracování výsledků a statistické hodnocení dat, práci s literaturou, zpracování rešerší a publikování výsledků v odborných časopisech.

Požadavky

• ukončené vysokoškolské (alespoň Bc.) vzdělání v programu Matematika - v oboru Statistika a analýza dat
• ukončené Mgr. Studium nebo alespoň přijetí / probíhající studium Mgr. s tématem diplomové práce zaměřené na matematickou analýzu dat
• znalost práce na PC: MS Word, Excel, Power Point
• zkušenosti se zpracováním velkého objemu dat
• základní znalost statistických metod zaměřených na analýzu dat (např. regresní metody, analýza časových řad, statistická inference)
• ochota a schopnost učit se nové metody
• znalost AJ alespoň na úrovni B2
• samostatnost, flexibilita

Vítaná praxe, odborné znalosti a dovednosti:

• stáž na zahraniční univerzitě nebo výzkumném pracovišti
• zkušenosti s aplikací metod pokročilé statistické analýzy dat
• zkušenosti se softwarem R a/nebo Python
• základní znalost programování

Přijetí se uskuteční na základě výběrového řízení, na které budou podle potřeby pozváni uchazeči, kteří postoupí do druhého kola. Předpokládaný termín nástupu – 1.10.2020.

Přihláška musí obsahovat:

strukturovaný odborný životopis (včetně kontaktních údajů) s přehledem odborné praxe, motivační dopis, kopie dokladů o nejvyšším stupni dosaženého vzdělání a studiu. Přihlášku s požadovanými dokumenty zasílejte do 30.9.2020 na e-mailovou adresu jobs@czechglobe.cz.

Uzávěrka přihlášek: 30. 09. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.