Zahlavi

Výběrová řízení

Akademie věd ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR následující výběrová řízení:

22. 03. 2023
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici knihovnice/knihovník.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 10. 04. 2023
22. 03. 2023
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoktorand.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 13. 04. 2023
21. 03. 2023
Kancelář AV ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici samostatný/á odborný/á referent/ka v Ekonomickém odboru Kanceláře AV ČR pro řízení o poskytování dotací.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 20. 04. 2023
20. 03. 2023
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Juniorní výzkumník/výzkumnice v Psychologickém ústavu AV ČR, v.v.i. v Praze, v pracovním úvazku 0.25.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 03. 2023
20. 03. 2023
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Asistent/asistenka zástupce ředitele.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 19. 04. 2023
20. 03. 2023
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Inženýr vývoje elektroniky pro družice a kosmické sondy.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 10. 04. 2023
20. 03. 2023
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici správce/kyně dat pro projekt Matrix fotomechanických reprodukcí.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 09. 04. 2023
16. 03. 2023
Kancelář AV ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici samostatný odborný referent – specialista do Oddělení hodnocení a podpory vědy.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 04. 2023
15. 03. 2023
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Hlavní účetní.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 16. 04. 2023
15. 03. 2023
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Tajemník/tajemnice reditele.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 14. 04. 2023
14. 03. 2023
Kancelář AV ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici samostatný/á odborný/á referent/ka v Oddělení pro evropský výzkumný prostor Odboru mezinárodní spolupráce Kanceláře AV ČR.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 13. 04. 2023
14. 03. 2023
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Odborný/á pracovník/pracovnice skupiny růstu krystalů.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 13. 04. 2023
10. 03. 2023
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici pozice referent/referentka do oddělení THS.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 10. 04. 2023
06. 03. 2023
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Laborant/ka.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 03. 2023
03. 03. 2023
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Web editor/ka – částečný úvazek.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 02. 04. 2023
02. 03. 2023
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici PhD pozice (doktorand/ka) v oboru molekulární a buněčné biologie preimplantačního embrya; Laboratoř vývojové biologie (Dr. Radek Procházka, Dr. Tereza Toralová).
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 03. 2023
27. 02. 2023
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Finanční administrátor projektů (ž/m).
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 24. 03. 2023
23. 02. 2023
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Laborant - Technický pracovník.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 23. 03. 2023
23. 02. 2023
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborný pracovník výzkumu a vývoje.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 23. 03. 2023
16. 02. 2023
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborný pracovník výzkumu a vývoje/student.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 05. 2023
16. 02. 2023
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici postdoktorand se zaměřením na politické a/nebo sociální dějiny střední Evropy 1848–1948.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 03. 2023
03. 02. 2023
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Laborant / Laborantka.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 03. 2023
27. 01. 2023
Kancelář AV ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici samostatný odborný referent pro kontrolní činnost v Odboru veřejnosprávní kontroly Kanceláře AV ČR.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 03. 2023
11. 01. 2023
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoc in physics/chemistry of 2D materials.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 03. 2023
06. 01. 2023
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoc in plasmonics.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 02. 04. 2023

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.