Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 14. 07. 2020
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vysokoškolský administrativně-technický pracovník
Požadavky:

Oddělení ukládání uhlíku v krajině
- pracoviště Lipová 9, 370 05 České Budějovice
- zaměstnanec na 0,5 úvazek

Pracovní náplň

Administrativní činnost: vystavování objednávek a vyřizování faktur, psaní cestovních příkazů a pracovních výkazů, zpracování dat v Microsoft Excel, tvorba prezentací

Terénní činnost: práce na trvalých výzkumných plochách, sběr materiálu v terénu.

Laboratorní činnost: občasné drobné práce v laboratoři

Odborná činnost: výtahy z anglicky psaných odborných textů, zpracování rešerší apod.

Požadavky
- ukončené vysokoškolské (Bc.) vzdělání
- práce na PC: MS Word, Excel, Power Point
- ŘP sk. B
- alespoň základní pasivní a aktivní znalost AJ
- komunikační a organizační dovednosti
- samostatnost, flexibilita
- manuální zručnost
- ochota pracovat s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou

Vítaná praxe, odborné znalosti a dovednosti:

- předchozí praxe podobného zaměření
- probíhající nebo ukončené magisterské studium v oboru aplikovaná ekologie, krajinná ekologie, botanika, krajinné inženýrství, lesní inženýrství, zemědělství
- zkušenosti s přípravou a realizací projektů

Přijetí se uskuteční na základě výběrového řízení, na které budou podle potřeby pozváni uchazeči, kteří postoupí do druhého kola. Předpokládaný nástup – 1.9.2020.

Přihláška musí obsahovat:

strukturovaný odborný životopis (včetně kontaktních údajů) s přehledem odborné praxe, motivační dopis, kopie dokladů o vzdělání.

Přihlášku s požadovanými dokumenty zasílejte do 27.8.2020 na e-mailovou adresu jobs@czechglobe.cz, popř. poštou na adresu:

doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc.
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
Lipová 9, 370 05 České Budějovice


Uzávěrka přihlášek: 27. 08. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.