Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 25. 06. 2020
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Proteomics Lab Research Assistant
Požadavky:

IMG & IPHYS Proteomics Facility
AS CR – Biomedical Research Campus in Prague – Krč

The newly established Proteomics Facility on the Biomedical Research Campus in Prague, Czech Republic, is seeking a BSc or MSc level scientist for a position:

Proteomics Lab Research Assistant

Position Requirements:
• BSc or MSc in biochemistry, analytical chemistry, biology, or a related field
• Experience with basic laboratory techniques; previous exposure to proteomics/metabolomics sample preparation is an asset
• Willingness to learn and adopt new laboratory techniques
• Basic command of English, PC literacy

Responsibilities:
• Prepare samples for proteomics analysis from tissues, cells, and biofluids
• Work collaboratively within the service laboratory to streamline the workflow from the experimental design, sample prep, LC‐MS analysis, and final data analysis and interpretation
• Order and maintain laboratory supplies and equipment

We Offer:
• Job opportunity in the international environment of top research infrastructure
• Possibility of professional growth and further education
• Competitive salary
• Five weeks of vacations, three sick-days, and a wide range of benefits

Expected Appointment Start Date: October 2020

Required Documents:
• Cover Letter
• Resume
to be sent by the applicant to the contact below by August 26, 2020

Contact: Marcela Tomášková (marcela.tomaskova@fgu.cas.cz)
Uzávěrka přihlášek: 26. 08. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.