Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 03. 06. 2020
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník – zoolog se zaměřením na biologii obratlovců
Požadavky: Náplň práce: - výzkumná činnost v oboru biologie obratlovců - publikování výsledků výzkumu v domácích a zahraničních recenzovaných časopisech - samostatné řešení výzkumných úkolů na úrovni řešitele, spoluřešitele či člena výzkumného týmu řešícího grantové, programové nebo mezinárodních projekty - obvykle vedení jednoho či více diplomantů a doktorandů, případně účast na pedagogické činnosti - aktivní účast na mezinárodních i národních konferencích - popularizace vědy Pracovní činnost je povinen pracovník vykonávat v souladu s Kariérním řádem AV ČR a Atestačním řádem ÚBO AV ČR v.v.i. dle svého pracovního zařazení. Požadujeme: - ukončené Ph.D. v biologickém oboru - vlastní vědecké publikace - zkušenosti s účastí na mezinárodních konferencích - plynulá znalost angličtiny - znalost výzkumných metod a analýzy dat - časová flexibilita Nabízíme: • úvazek 1,0 • odpovídající mzdové ohodnocení, profesní vzdělávání, zázemí v.v.i. Nástup: 1. 7. 2020 Pracovní smlouva na dobu určitou: 3 roky Životopisy zasílejte na email: koznarkova@ivb.cz
Uzávěrka přihlášek: 19. 06. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.