Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 03. 06. 2020
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Post Doctoral Fellow
Požadavky: Department of Aerosols Chemistry and Physics, ICPF CAS is seeking an enthusiastic and motivated Post Doctoral Fellow.

Project title: Physical properties and chemical composition of atmospheric aerosol at suburban and rural background sites in the Czech Republic.

The work will consist of:

 Evaluating of experimental data from on-line and off-line aerosol instrumentation.

 Designing own experiments in the field of atmospheric aerosols.

 Publishing in peer-reviewed international journals with impact factor.

 Writing own project proposals.

We require:

Ph.D. or equivalent degree obtained during 5 years before the application deadline.

High standards of scientific work.

Ability to work independently and communicate within a middle-sized team (about 25 people).

Proven ability to publish in international scientific journals.

Understanding principles of aerosol technology as well as atmospheric measurement.

High level of communication skills in English, both written and spoken.

We encourage candidates with a solid background in chemistry or physics, modelling, meteorology, physical chemistry, environmental engineering and other relevant fields to apply for this position.

We offer:

Work in an established aerosol team well equipped for both laboratory and field work.

Opportunity to work with state-of-the-art aerosol instrumentation: C-ToF-AMS and ToF-ACSM, HTDMA, PSM, CCNC, SMPS, APS, nephelometer, aethalometer, etc.

Good perspective of personal growth.

Pleasant and motivating workplace.

Flexible working hours.

A possibility to take a part, as a team member, in international scientific projects.

Emplyee benefits.

Related projects:

ACTRIS-ERIC – Aerosols, Clouds nad Trace gases Research Infrastructure, pan-European

ACTRIS CZ – Large Research Infrastructure project, CZ component of European ACTRIS

ACTRIS CZ RI – project to enhance research capabilities of ACTRIS CZ and launch research on new topics .

Salary:

Salary, insurance, pension and terms of employment will be in accordance with the internal rules of Academy of Sciences of the Czech Republic KAV-667/OPV/2013. The offered monthly gross salary is 37 thousands CZK.

Duration:

Minimum 2 years contract, extension is well possible.

Expected start of the contract:

July 2020

Contact: krizova@icpf.cas.cz
Uzávěrka přihlášek: 02. 07. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.