Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 01. 06. 2020
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice Referátu archeologické památkové péče Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.
Požadavky: Dokončené vysokoškolské vzdělání (magisterské studium) v oboru archeologie, školení či vzdělání v právní oblasti vítáno, není ale podmínkou. Výhodou dále odborná praxe v oboru archeologie, případně archeologické památkové péče, zájem o soustavnou činnost v oboru archeologické památkové péče (právní teorie a praxe ochrany archeologických památek, úřední agenda, práce v informačních databázích, terénní místní šetření etc.). Odbornost, morální bezúhonnost, samostatnost, flexibilita, iniciativnost. Odpovídající jazykové znalosti – angličtina, popř. němčina. Předností rovněž řidičský průkaz. Plný pracovní úvazek (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou) na dobu určitou; předpokládaný nástup v průběhu srpna či září roku 2020. Pracovní náplní zejména agenda archeologické památkové péče dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění: vyhodnocování a stanoviska ke stavebním záměrům nebo jiné činnosti, ohrožující archeologické nálezy; příjem, zpracování a distribuce oznámení o záměru stavební nebo jiné činnosti na území s archeologickými nálezy; práce v informačním systému Archeologická mapa ČR; zpracování návrhů na prohlášení archeologických nálezů za kulturní památky včetně místních šetření a průzkumů; účast na odborných a pracovních komisích k problematice jednotlivých výzkumů, koordinace archeologických aktivit v jednotlivých regionech apod. Nabídky spolu se životopisem zašlete prosím elektronicky na e-mailovou adresu: dolezel@arub.cz (PhDr. Jiří Doležel, vedoucí Referátu archeologické památkové péče, Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno; tel. 515 911 116). Podrobnější informace tamtéž. Vedle strukturovaného životopisu by nabídka měla obsahovat údaje o úrovni jazykových znalostí, stručný motivační dopis, kopie dokladů o dosaženém vzdělání a přehled dosavadní profesní, popř. publikační, pedagogické, přednáškové a jiné obdobné činnosti. Po ukončení výběrového řízení budou uchazeči informováni e-mailem nebo telefonicky.
Uzávěrka přihlášek: 24. 06. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.