Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 25. 05. 2020
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici analytik/analytička produkčního potenciálu zemědělské krajiny
Požadavky:

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. oddělení dopadů změny klimatu na agrosystémy, hledá pracovnici/pracovníka na pozici „analytik/analytička produkčního potenciálu zemědělské krajiny“. Popis práce:
Práce na plný úvazek v oblasti analýz vývoje funkcí zemědělské krajiny zejména se zaměřením na rostlinnou produkci na lokální a regionální úrovni. Tvorba prognóz na základě bioklimatologických modelů a procesně orientovaných růstových modelů za současných i hypotetických podmínek v důsledku měnícího se klimatu dle škály scénářů. Práce zaměřená na testování, kalibrace a implementaci vybraných nástrojů pro hodnocení dopadů změny klimatu vč. energetické a látkové bilance. Spolupráce při návrhu a ověřování adaptačních a mitigačních opatření v zemědělství s využitím statistických analýz a počítačového modelování. Práce s cizojazyčnou literaturou. Příprava textových výzkumných zpráv, prezentací a vědeckých článků v českém i anglickém jazyce.

Požadujeme:

Vysokoškolské vzdělání (ukončené magisterské nebo doktorské studium) v oboru Agronomie,
Agroekologie, Fyziologie rostlin, Fyzické geografie nebo příbuzných oborů případně Aplikovaná statistika, Aplikovaná matematika nebo příbuzných oborů
Schopnost detailně analyzovat vazby v systému půda-rostlina-atmosféra Znalost anglického jazyka (slovem, písmem) Uživatelská znalost MS OFFICE na vysoké úrovni Komunikativnost Samostatnost Výhodou: Základy statistiky Zkušenosti s programováním Znalost softwaru „R“ Znalost práce v GIS Nabízíme: Zajímavou, perspektivní a smysluplnou práci v dynamicky se rozvíjejícím oboru i v mezinárodním kontextu Zázemí stabilního vědeckého pracoviště Možnost zahraničních stáží a konferencí Možnost dalšího vzdělávání příp. doktorského studia Přijetí se uskuteční na základě výběrového řízení, na které budou pozváni uchazeči, kteří postoupí do druhého kola. Předpokládaný nástup – 1.7.2020. Přihláška musí obsahovat: strukturovaný odborný životopis (včetně kontaktních údajů) s přehledem odborné praxe, motivační dopis, kopie dokladů o vzdělání. Přihlášku s požadovanými dokumenty zasílejte do 25.6.2020 na e-mailovou adresu jobs@czechglobe.cz.
Uzávěrka přihlášek: 25. 06. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.